Pædagoger og andre offentligt ansatte får del i Folketingets nye hjælpepakke til virksomheder med ansatte, der er i risiko for at blive alvorlig syge af corona-smitte. Vigtigt skridt for at sikre både udsatte pædagoger og institutionerne understreger BUPL, der har kæmpet for at få offentligt ansatte med i aftalen.

Opdateret d. 22. april 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

hFolketinget har netop udvidet og forlænget hjælpepakken til det danske erhvervsliv, så virksomheder kan søge lønkompensation frem til 8. juli.​

Sammen med forlængelsen har regeringen og støttepartierne aftalt at afsætte 200 millioner kroner til lønkompensation til virksomheder med medarbejdere, der på grund af dårligt helbred er i særlig risiko at blive alvorligt syge, hvis de smittes med corona-virus. Dermed undgår medarbejdere i risikogruppen at skulle møde op på et job, hvor de risikerer at blive smittet.

Disse penge kommer også særligt udsatte pædagogers arbejdspladser til gode, understreger Jacob Mark, finans- og børneordfører for SF, der har været med til at forhandle aftalen på plads.

»Det er positivt, at pædagoger og andre offentligt ansatte også er omfattet. Det har været et ønske fra Fagbevægelsens Hovedorganisation på vegne af de faglige organisationer, og det har været et vigtigt punkt for SF i de her forhandlinger. Pædagogerne skal ikke stå i en situation, hvor de risikerer at miste løn eller blive fyret, fordi de er i risikogruppen,« siger han.

BUPL: Vigtigt skridt efter lang kamp

Aftalen kan give en vigtig hjælp til blandt andet daginstitutioner, skoler og SFO’er med ansatte i risikogruppen, mener Elisa Rimpler, formand for BUPL.

»Vi har kæmpet for det her, siden der op til genåbningen begyndte at komme vidt forskellige udmeldinger om, hvordan folk i risikogruppen var stillet. Udsigten til kompensation kan fjerne noget af presset fra de institutioner, som har ansatte med risiko for at blive alvorligt syge.«

Inden aftalen blev indgået har BUPL i flere omgange rejst problemerne omkring særligt udsatte internt i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

»Hvis vi kunne få problemstillingen bragt frem gennem hovedorganisation stod vi stærkere i forhold til at påvirke de politiske forhandlinger. Samtidig har vi jo hørt om andre faggrupper i frontlinjen, som heller ikke har været ordentligt dækket, hvis de var i risikogruppen. Derfor var det vigtigt for os, at vi ikke puttede med de her ting selv, men rejste dem samlet,« siger hun.

Hovedorganisationens styrke er, at den repræsenterer 1,4 millioner medlemmer og en lang række faggrupper. Organisationens størrelse kan dog give udfordringer med at få specifikke forslag igennem, fordi det kan være svært at opnå enighed.

»Men i denne sag har der været stor lydhørhed for vores ønsker og enighed om, at fagbevægelsen samlet skulle gå til Folketinget. Den enighed har været vigtig i forhold til at få regeringen og støttepartierne til at lytte,« vurderer BUPL-formanden.

Kæmper fortsat for udsatte pårørende

Aftalen kommer i en tid, hvor flere institutioner i forvejen er økonomisk presset af behovet for mere personale i forbindelse med corona-retningslinjerne.

Elisa Rimpler understreger dog, at BUPL stadig venter på at se, hvordan aftalen helt konkret bliver udmøntet.

»Vi presser fortsat på for at sikre, at der også kan findes løsninger for pædagoger med pårørende i risikogruppen. Det kan eksempelvis være pædagoger, der har børn med hjerteproblemer eller er gift med en lungepatient.«

Jacob Mark fra SF fortæller, at regeringen i forbindelse med aftalen har givet mundtligt tilsagn til forhandlingsparterne om, at man vil undersøge mulighederne for, at aftalen også kommer til at omfatte ansatte, der deler husstand med personer i risikogruppen.