Daginstitutioner og skoler har udsigt til en fortsat presset hverdag de kommende uger, hvor coronasmitten forventes at toppe. Hurtigt tredje stik til pædagoger kan forebygge sygdom og derved afhjælpe det pressede arbejdsmiljø, vurderer forskere.

Opdateret d. 11. januar 2022

Af: Jesper Nørby, journalist

Landets daginstitutioner og skoler og fritidsinstitutioner har længe været hårdt presset af corona-sygemeldinger og mangel på vikarer. Og Statens Serum Institut forventer, at coronasmitten i samfundet vil stige yderligere frem til slutningen af januar.

På den baggrund risikerer dagtilbud, skoler, SFO’er og fritidstilbud, at den pressede hverdag fortsætter de kommende uger.

Læs også: Coronafravær eksploderer: Giv dagtilbud mulighed for at gribe ind

Selv forkortet vaccine-effekt kan afhjælpe presset hverdag

Der har været usikkerhed om, hvor godt coronavaccinerne beskyttede mod omikronvarianten, som på kort tid er blevet den dominerende coronatype i Danmark.

Nye studier indikerer dog, at revaccination med tredje vaccinestik – det såkaldte boosterstik – især på kortere sigt kan mindske smitterisikoen med omikron væsentligt.

Både Hans Jørn Kolmos, professor i Klinisk Mikrobiologi ved Syddansk Universitet, og Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, vurderer, at hurtig revaccination kan mindske risikoen for sygemeldinger blandt pædagoger i den kommende tid, hvor coronasmitten forventes at toppe.

Dermed kan boosterstikket hjælpe til at modvirke yderligere pres på pædagogernes arbejdsmiljø.

”Mit råd til alle vil være, at de skal se at få det tredje stik, så snart det er praktisk muligt,” understreger Hans Jørn Kolmos.

Høj smitte kan have ført til færre revaccinerede

De seneste tal fra Statens Serum institut viser, at ansatte i dagtilbud, grundskolen, SFO’er og på fritidsområdet i mindre grad har taget imod boosterstikket end eksempelvis ansatte i dagplejer og på gymnasier.

De tal tager dog ikke højde for hverken aldersfordeling eller smitteniveau på arbejdspladserne i perioden, hvor revaccination har været tilgængelig.

Og i dagene op til jul, hvor Sundhedsstyrelsen forkortede ventetiden på revaccination, var både dagtilbud, grundskoler og fritidsområdet hårdt ramt af coronasmitte, hvilket kan være en årsag til, at mange pædagoger endnu ikke har fået boosterstikket.

Læs også: Forkorter ventetid: To ud af tre pædagoger kan blive revaccineret mod COVID-19 allerede i dag

Allan Randrup Thomsen peger på, at mange pædagoger har været smittet i den periode, og at der skal gå en måned, før man kan få tredje stik, hvis man tester positiv for COVID-19.

”Men om det er hele forklaringen, kan jeg i sagens natur ikke vide,” understreger han.

BUPL bakker op: Tag imod tredje stik

Hos BUPL opfordrer næstformand Birgitte Conradsen pædagogerne til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at blive revaccineret.

”Vi har også tidligere presset på for at få pædagogerne længere frem i vaccinekøen, fordi de er frontpersonale uden adgang til værnemidler. Tilslutningen til vaccinerne har helt generelt været rigtig høj hos pædagogerne, og det forventer vi også den vil blive i forhold til et boosterstik,” siger hun.

Birgitte Conradsen påpeger også, at pædagogernes adgang til boosterstikket kan være blevet hæmmet af den høje coronasmitte på deres arbejdspladser i ugerne op til jul:

”Mange pædagoger har nærmest konstant været nærkontakt eller smittet siden revaccination blev gjort tilgængelig for dem,” siger hun.