Mindre børnegrupper og mere udeliv var med til at skabe en bedre hverdag. Det mener et stort flertal af 110 ledere i ny VIVE-undersøgelse. Omkring halvdelen mener desuden, at betingelserne for genåbningen betød øget arbejdsglæde og bedre samarbejde i personalegruppen.

Udgivet d. 4. september 2020

Af: Kurt Balle Jensen, Journalist

Næsten 7 ud af 10 børnehaveledere mener, at børnenes trivsel blev forbedret i forbindelse med genåbningen efter corona-nedlukningen. Det viser en ny VIVE-undersøgelse, som 110 børnehaveledere har deltaget i.

De sundhedsfaglige retningslinjer ved genåbningen betød, at der skulle tænkes i nye baner, hvor børnene skulle være ude, og hvor de skulle være sammen i små grupper. Og det mener langt de fleste af lederne har øget trivslen, viser undersøgelsen.

Den viser også, at genåbningen efter corona har givet daginstitutionerne en række erfaringer, som lederne mener kan bruges i fremtiden, og som kan medføre ændringer i hverdagen.

Bruges til at stoppe op

Resultatet kommer ikke bag på leder af børneområde Vest i Faaborg-Midtfyns Kommune, Lissi Beier. Hun har erfaringer fra Myretuen og Symfonien, hvor hun har oplevet større trivsel, fordi pædagogerne har fået lov til at være pædagoger, som hun selv udtrykker det.

»Corona gav meget bøvl, men også noget, vi kan lære af. Vi har lært, at små grupper gav mere ro og nærvær. Det har givet så meget, også til de børn, der har særlige udfordringer,« siger Lissi Beier.

Hun mener, at lukningen og genåbningen gav mulighed for at stoppe op og tænke: Kan vi gøre tingene på en anden måde?

»Vi skal lære af, hvad de mindre grupper betyder. Når resultatet er mere større nærvær og mere ro, fortæller det os, hvor vigtigt det er med bedre normeringer, så vi kan fortsætte med de mindre grupper. Ingen tvivl om, at det har været godt for børnene. Vi har også oplevet, hvordan forældrene har meldt positivt tilbage dag efter dag. Deres børn har fortalt om alt det spændende, de har lavet, og om alt det spændende, de skal lave i morgen,« siger Lissi Beier.

Hold fast i erfaringerne

VIVE-undersøgelsen lægger da også op til, at flere af de indhøstede erfaringer i forbindelse med genåbningen bør gøres permanente. Det gælder ikke mindst de mindre børnegrupper, som lederne i stort omfang har haft gode erfaringer med. Flere medarbejdere har desuden oplevet, at det har været godt at være mere ude. Øget udeliv kan betyde færre konflikter, lavere støjniveau og mere fantasi i børnenes lege, fremgår det af besvarelser i undersøgelsen.

Flere ledere har også haft gode erfaringer med en procedure for aflevering, hvor forældre ikke går med ind i institutionen. Lederne oplever, at børnene er mere trygge og har nemmere ved at blive afleveret ved lågen eller på legepladsen, end når forældrene går med helt ind i institutionen.

Endelig er der det øgede fokus på hygiejnen, som lederne også ønsker om at fastholde. Det har betydet færre syge blandt både børn og voksne.

Styrket samarbejde

Også personaleforholdene har Vive-undersøgelsen spurgt til: 46 procent af ledernes svarer, at arbejdsglæden i personalegruppen blev påvirket positivt eller meget positivt. 39 procent mener dog ikke ikke, at arbejdsglæden blev påvirket, mens 19 procent vurderer, at arbejdsglæden blev påvirket negativt.

Godt halvdelen af lederne vurderer, at samarbejdet i personalegruppen blev styrket i forbindelse med genåbningen.

Om undersøgelsen

  • VIVE-undersøgelsen er foretaget gennem et spørgeskema, der er besvaret af 110 børnehaveledere fra 58 kommuner i juni 2020.
  • Undersøgelsen blev igangsat for at give mere nationalt dækkende perspektiver på, hvordan genåbningen af børnehaver er forløbet, og hvad læringen har været.
  • VIVE står for Viden til Velfærd og er er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.