Et barn, der har været på ferie i Kina, skabte bekymring i daginstitution. Kommunen skal beslutte, hvordan institutionerne skal forholde sig.

Opdateret d. 6. marts 2020

Af: Jesper Nørby og Steffen Hagemann, journalister,

Frygten for den smitsomme corona-virus siver nu også ind i de danske daginstitutioner. Et barn, der har været på ferie med sine forældre i Kina, har ved sin blotte tilstedeværelse i en daginstitution vakt så meget bekymring, at opskræmte forældre til andre børn har kontaktet den lokale BUPL-fagforening, ligesom en pædagog fra den samme institution har spurgt BUPL, hvordan man skal forholde sig.

Barnet er i øvrigt sundt og raskt og har ingen symptomer på corona-virus.

Men det er ikke BUPL, man skal spørge, siger jurist i BUPL Ulla Nielsen:

»Man skal henvende sig til kommunen, som har ansvaret for tilsyn med blandt andet hygiejne og sundhed i institutionerne. Det er derfor kommunens opgave at beslutte, hvordan institutionerne skal forholde sig til corona-virus og den bekymring, den har udløst,« siger hun.

Ledere og pædagoger i private institutioner anbefales at følge kommunens retningslinjer, tilføjer hun.

Corona-virus: Sådan skal du forholde dig

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Styrelsen opdaterer løbende sine anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig til den smitsomme corona-virus. Du kan følge med her.

Derudover har myndighederne samlet alle oplysninger og vejledninger om coronavirusset på en særskilt hjemmeside her.

Forebyg corona-smitte med klassiske midler:

Du kan beskytte både dig selv og børn og voksne omkring dig ved hjælp af helt klassiske hygiejne-dyder, som eksempelvis god håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre. Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Læs Sundhedsstyrelsens håndbog om hygiejne her.

Sådan gør du, hvis du eller andre har symptomer:

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal man kun undersøges for corona-virus, hvis man har tegn på sygdom i luftvejene, med eksempelvis hoste, åndenød og feber, og enten har været i områder med smitte, eller hvis man har symptomer og har haft kontakt med en person, der er mistænkt for eller har fået påvist corona-virus.

Personer uden tegn på sygdom i luftvejene skal ifølge Sundhedsstyrelsen ikke undersøges for smitte.

Får du symptomer på sygdom (feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær) inden for 14 dage efter hjemkomst fra et smitteområde, er det vigtigt, at du ringer til lægen, inden du eventuelt møder personligt op. Uden for din læges åbningstider skal du ringe til lægevagten i din region

WHO: De fleste smittede bliver ikke alvorligt syge

På nuværende tidspunkt beskriver verdenssundheds-organisationen WHO, at corona-virus i 80 procent af smittetilfældende giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse på sygehus. 15 procent af de smittede bliver så syge, at de må indlægges på sygehus. Yderligere fem procent bliver så alvorligt syge, at indlæggelse på intensiv afdeling bliver nødvendigt.

Alvorlig sygdom ses primært hos ældre og svækkede. På verdensplan var der pr. 6. marts over 95.000 konstaterede tilfælde af smitte. Heraf var 3.282 døde af sygdommen.

Undersøgelser: Kun få børn bliver smittet

Flere undersøgelser viser, at børn i mindre grad bliver syge af corona-virus end voksne. Eksempelvis indikerer et nyt, stort studie, at under en procent af de smittede i Kina er yngre end 10 år.

En af grundene til, at børn går fri fra at blive alvorligt syge, kan muligvis være, at børns immunsystem er mere tilpasningsdygtigt end voksnes, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, til videnskab.dk.