En række ældre pædagoger overvejer at forlade arbejdslivet før tid på grund af corona-bekymringer. De står i et valg mellem at skade sig selv økonomisk eller at fortsætte i et job, hvor de frygter for deres eget eller en pårørendes helbred. BUPL opfordrer kommunerne til at arbejde for at fastholde de ældre pædagoger i faget. Alternativet kan blive pædagogmangel, lyder advarslen.

Opdateret d. 27. maj 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Siden corona-epidemien ramte Danmark i marts, har pædagogernes a-kasse, BUPL-A, modtaget omkring 70 henvendelser fra ældre pædagoger, som overvejer at forlade deres job på grund af bekymringer om corona-virus.

De fleste frygter for deres eget eller et familiemedlems helbred, hvis de bliver smittet på jobbet og tager virusset med hjem.

Flere fortæller, at de overvejer at tage orlov uden løn – nogle få føler sig endda presset af deres arbejdsgiver.

Hovedparten af henvendelserne kommer fra pædagoger, der overvejer at fremskynde deres efterløn eller pension, fortæller Birgitte Chemnitz Rødsgaard, direktør i BUPL-A.

»Nogle af dem har en lægeerklæring, og den gruppe har udsigt til en hjælp i form af den nye aftale om refusion til løn under hjemsendelse. Men en stor del af henvendelserne kommer fra pædagoger, der ikke lever op til kravene for at være i ’den særlige risikogruppe’, selvom de har et skrøbeligt helbred,« siger hun.

Et stort arbejdsmiljøproblem

Disse pædagogers bekymringer bliver ikke imødekommet med de nuværende retningslinjer og sikringsaftaler. Samtidig er mange af dem usikre på, om de kan tale med deres leder eller tillidsrepræsentant.

Henvendelserne viser, at pædagogernes bekymringer for, om deres arbejde kan sætte dem selv eller et familiemedlem i livsfare, presser dem psykisk, fortæller Birgitte Chemnitz Rødsgaard.

»Mange af pædagogerne føler, at deres frygt anses som et privat forhold, de selv skal håndtere. Men deres utryghed er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Og deres aktuelle frygt bliver jo ikke mindre af, at det senere kan vise sig, at smittefaren er ganske lille, eller at de ikke nødvendigvis vil være i livsfare, hvis de bliver smittet,« siger hun.

’Tænk jer nu godt om’

Normalt går cirka 50 pædagoger på efterløn hver måned. Antallet af pædagoger, som over ganske få uger har givet udtryk for, at de overvejer et tidligt stop på grund af corona, er altså væsentligt højere.

Men det har store økonomiske konsekvenser at stoppe før tid. Både fordi indbetalingen til pensionen bliver mindre, og fordi den skal strækkes over længere tid, fortæller Birgitte Chemnitz Rødsgaard.

Netop derfor går ét råd altid igen, når medarbejderne i BUPL-A taler med bekymrede pædagoger, der overvejer tidlig exit fra arbejdsmarkedet:

»Vi siger altid: ’Tænkt jer nu rigtig godt om. For det giver et reelt økonomiske tab at gå før tid.’ Vi opfordrer pædagogerne til at tale med deres leder og tillidsrepræsentant eller lokale fagforening. For institutionerne har forskellige rammer, og måske kan der gøres noget lokalt for at afhjælpe bekymringerne,« siger Birgitte Chemnitz Rødsgaard.

Kommuner har ikke råd til pædagog-exit

Det er et alvorligt problem, at bekymringer for corona-smitte kan ende med at skade pædagogers økonomi, påpeger Lasse Bjerg Jørgensen, forretningsudvalgsmedlem i BUPL med politisk ansvar for arbejdsmarkedsområdet.

»Hvis pædagogernes bekymringer betyder, at de trækker sig før tid, går det ud over pensionsindbetalingen, og det må ikke ske. Arbejdsgiverne er nødt til at handle på et arbejdsmiljøproblem, der på den måde kan skade deres medarbejdere,« siger han.

Lasse Bjerg Jørgensen opfordrer kommunerne til at undersøge omfanget af bekymringer hos ældre pædagoger og tage hånd om problemerne.

»Kommunerne må i den grad have en interesse i skabe en hverdag, der sikrer, at man kan fastholde ældre pædagoger. Både for at sikre trivsel og arbejdsmiljø samt for at modvirke mangel på pædagoger i en tid, hvor der er brug for alle.«

Det gælder ikke kun her og nu, hvor der er behov for ekstra personale for at overholde corona-retningslinjerne.

»Kommunerne har også brug for at fastholde ældre pædagoger i faget fremover, fordi der er indgået aftale om minimumsnormeringer, der kræver uddannet personale nok, og fordi børnetallet kommer til at stige,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, der samtidig opfordrer corona-bekymrede pædagoger til at kontakte deres lokale BUPL-afdeling.