Du kan her frit hente alle cases og spørgeskemaer (vignetter), der er udarbejdet i forbindelse med 2 forskningsprojekter. Test dig selv, eller brug dem på personalemøder til faglig udvikling.

Udgivet d. 3. maj 2018

Når du arbejder med en vignetundersøgelse præsenteres deltagerne for cases, og i tilslutning til hver enkelt case stilles en række spørgsmål, der skal afdække pædagogernes holdninger til konkrete situationer på arbejdspladsen, der er nøje beskrevet i casen.

Før du kaster dig ud i det anbefaler vi, at du orienterer dig i vejledningen til metoden og eventuelt i forskningsrapporterne. I vejledningen kan du læse mere om at arbejde med metoden og om udvælgelse af cases.
Hent vejledning i at arbejde med vignetmetoden – Konstruktive enigheder og uenigheder (PDF)

Projekt 1: Pædagoger i folkeskolen (2015)
Projekt 2: Enighed, uenighed og udvikling – pædagogisk faglighed i daginstitutioner (2010)