Opgaven for ’Folkets skole’ er børnenes nutid og landets fremtid, og det er indlysende, at den danske folkeskole derfor skal forbedres ved at diskutere og udvikle skolen løbende.

Opdateret d. 22. februar 2018

Fremtidens folkeskole skal være udvidede fysiske og sociale rum, som er inkluderende, motiverende, legende, inspirerende, lærerige og sjove. Sådan skal det gerne opleves af både børn, pædagoger, lærere, ledere og forældre. Det vil gavne trivslen og læringen og derved også den enkeltes mulighed for at få et godt liv. Og sidegevinsten er selvfølgelig, at også samfundsøkonomien generelt vil styrkes.

BUPL mener, at et af midlerne er, at politikerne prioriterer pædagogers rolle i folkeskolen og fastholder og udvider rammerne for det gode pædagog-lærer-samarbejde.