I år deltog over 2300 medlemmer i vilkårsundersøgelsen! Det er rekord, og det skyldes i høj grad den kæmpe lokale indsats fra jer tillidsvalgte – stor tak for det. Her bringer vi nogle af de vigtigste resultater fra undersøgelsen – set med arbejdsmiljø-briller på.

Udgivet d. 13. december 2021

Pædagog til folkepensionsalderen?

Medlemmerne blev spurgt, om de kan forestille sig at arbejde som pædagoger indtil folkepensionsalderen. Det spørgsmål er fået ekstra relevans på grund af den rekrutteringskrise, vi står i og overfor.

En stor andel af BUPL’s medlemmer kan ikke forestille sig at forblive i faget indtil folkepensionsalderen. Det gælder næsten halvdelen (46 %) af pædagogerne på 0-6 års området og 30-35 % af hhv. pædagogerne i klub/SFO og pædagoger i skolen. For de pædagogfaglige ledere er tallene er lidt lavere (20-24%).

Se oversigt her:

Illustration/Graf

Hvad skal der til for, at pædagogerne vil arbejde i flere år?

Vilkårsundersøgelsen spurgte også om, hvad der skal til for, at medlemmerne kan forestille sig at forblive i faget.

Resultatet er, at faktorer som tid til faglig fordybelse, bedre normering, højere pædagogandel og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø vil kunne betyde, at medlemmerne kan forestille sig at arbejde som pædagoger indtil folkepensionsalderen.

Selvom arbejdsmiljøet ikke er det vigtigste, så er det stadig en vigtig faktor, hvis flere pædagoger skal blive i faget. Svarene afspejler også, at det psykiske arbejdsmiljø fylder mere end det fysiske arbejdsmiljø. Dog vægtes det fysiske og psykiske arbejdsmiljø næsten lige tungt på 0-6 årsområdet.

Se oversigt her:

Pædagoger vil øge deres arbejdstid, hvis …

Over 60 procent af medlemmerne svarede, at de arbejder på deltid (under 37 timer om ugen). Vi spurgte, hvad der skulle til for, at de ville enten arbejde fuldtid eller øge deres arbejdstid.

Her ligger faktorerne bedre normeringer og tid til fordybelse og faglig udvikling højest. BUPL estimerer, at bedre normeringer vil kunne udløse ca. 3.000 ekstra pædagog-årsværk blandt deltidsansatte (KRL, BUPL’s vilkårsundersøgelse og egne beregninger, 2021).
Se flere tal om rekruttering

Samtidig kan vi se, at et bedre psykisk arbejdsmiljø betyder mere for BUPL’s medlemmer end højere timeløn, når det gælder spørgsmålet om, hvad der kan få dem til at gå op i tid.

Læs mere om vilkårsundersøgelsen 2021