BUPL’s pædagogiske profil indeholder et bud på de krav og værdier, som vi mener, at pædagoger og faget som helhed kan og skal leve op til.

BUPL’s formål med at formulere en Pædagogisk profil er at få et fælles værdigrundlag for, hvad vi som organisation og som medlemmer af denne organisation ser det ønskeligt at satse på i arbejdet med børn og unge.

Profilen er vedtaget af kongressen 2002.