BUPL skal arbejde for at stoppe det store fald i antallet af pædagogfaglige ledere i skole og fritidstilbud. Rekruttering og fastholdelse af ledere skal der også satses mere på.

Udgivet d. 4. december 2020

Af: Mikkel Kamp (journalist), Modelfoto: Colourbox

Der skal flere pædagogfaglige ledere i skoler og fritidsinstitutioner og fokus på at rekruttere og fastholde ledere. Det besluttede BUPL på kongressen, der netop er sluttet.

Forslaget om at styrke indsatsen på området kom fra Lederforeningen. Formand Eva Munck Immertreu er glad for, at det blev vedtaget.

»Det betyder, at hele organisationen har forpligtet sig til at arbejde for de her områder. Nu skal vi så finde ud af, hvordan vi skal gøre det. Vi skal afveje, hvor meget det skal fylde i forhold til andre områder, som vi arbejder med, både lokalt og på landsplan,« siger hun.

Baggrunden for, at netop de indsatsområder kommer i fokus, er, at antallet af de pædagogfaglige lederstillinger på skole- og fritidsområdet næsten er halveret gennem de seneste ti år. Samtidig har flere kommuner og lokale fagforeninger oplevet, at det er blevet sværere at rekruttere ledere. Med stigende børnetal og minimumsnormeringer på vej er det derfor vigtigt at sætte ind nu, hvis der også i fremtiden skal være ledere nok, lyder argumentationen.

 

Områderne hænger sammen

Der er god sammenhæng mellem indsatserne, mener Søren Voxted, som er lektor på SDU og blandt andet forsker i faglig ledelse.

»Det handler dybest set om, hvilke ledere man gerne vil have. Derfor skulle man overveje, om der burde være flere med en pædagogfaglig baggrund,« siger han.

Lektoren peger på, at en af folkeskolens største udfordringer er, at eleverne skal være modtagelige for undervisning. Den opgave kalder på pædagogfaglige ledere.

»Det er en udbredt opfattelse hos mange lærere, at det ikke er deres kerneopgave. Det er pædagogernes og ledernes. Derfor er der brug for ledere, som kan understøtte alle ansattes arbejde med børns trivsel,« siger han.

Det betyder dog ikke, at opgaverne i skolen skal deles op, så lærerne tager sig af undervisning og pædagogerne af trivsel – tværtimod, mener eksperten.

»Det fungerer bedst, når trivsel og undervisningsparathed er et fælles projekt, som lærere og pædagoger bidrager til. Derfor er der brug for ledere, som understøtter processerne i trivselsarbejdet, hvilket de pædagoguddannede ledere er eksperter i,« siger Søren Voxted.


 

Det blev også besluttet på kongressen
  • De lokale lederforeninger skal indgå samarbejdsaftaler med bestyrelserne i de lokale fagforeninger.
  • En lokal bestyrelse i Lederforeningen skal fremover bestå af mere end én person.
  • Lederforeningens landsmøde bliver flyttet, så det i fremtiden kommer til at ligge forud for BUPL’s kongres. Det giver mulighed for at gennemarbejde temaer op til kongressen.

Kilde: BUPL