’Alene i dag med 18 børn fra 14-15.30.’ BUPL’s formand Elisa Rimpler mødte op til møde med børne- og socialminister Mai Mercado (K) med dugfriske eksempler på, hvor presset pædagogernes hverdag er. Der er brug for handling, fastslår BUPL’s formand.

Opdateret d. 18. oktober 2019

Af: Steffen Hagemann, journalist

Presset fra forældre og pædagoger har gjort indtryk på børne- og socialminister Mai Mercado (K). I dag den 10. april 2019 havde hun således indkaldt Kvalitetsforum for Dagtilbud (som blandt andet BUPL, Kommunernes Landforening og forældreorganisationen FOLA er med i) til møde for, som der stod i mødeindkaldelsen, at få et fælles og dækkende billede af den hverdag, børnene møder i daginstitutioner.

BUPL’s formand Elisa Rimpler mødte op med ikke kun dækkende, men også helt friske bud på, hvordan hverdagen ser ud for pædagoger og ledere. På blandt andet BUPL’s facebookside var der nemlig kommet masser af fortællinger fra hverdagen, som Elisa Rimpler kunne dele med ministeren.

Som Rikke Beck Schmidt skrev på Facebook: ’Alene i dag med 18 børn (børnehavebørn, red.) fra 14-15.30 (normalt er der 22 børn men 2 havde fri og 2 var hentet tidlig). Min kollega havde en fridag og var ikke dækket ind af vikar.’

BUPL: Kom med en plan for genopretning

BUPL’s formand Elisa Rimpler kom også med en klar holdning om, at der ikke var brug for en ny undersøgelse, der kan tage måneder eller år:

»Vi ligger allerede inde med en masse viden, som Børne- og Socialministeriet kan tage bestik af, og som de relativt hurtigt kan samle ind,« siger Elisa Rimpler og peger på, at der blandt andet er undersøgelser fra Kommunernes Landsforening, BUPL og Danmarks Statistik, som minister Mai Mercado kan trække på for at få et dækkende billede.

»Så hun vil hurtigt kunne få sig et overblik og ud fra det komme med en plan for, hvordan man kan få en genopretning,« siger Elisa Rimpler.

Vi kan ikke være tjent med syltekrukke

Hun kan ikke referere, hvad der blev sagt på selve mødet i Kvalitetsforum, understreger Elisa Rimpler.

»Men jeg er ikke i tvivl om, at ministeren efter dette møde ved, hvor presserende det er, at der kommer en plan, og at der kommer handling,« siger Elisa Rimpler, der håber, at børne- og socialministeren hurtigt får skabt sig et overblik over, hvordan hverdagen ser ud i institutionerne, så hun kan finde det politiske flertal, der gør, at hun kan handle.

»Det er vigtigt, at ministeren ikke sylter området. Det kan hverken børn, forældre, pædagoger eller ledere være tjent med.« siger hun.

Børn&Unge har fået følgende kommentar på mail fra Mai Mercado den 6.maj:

»Vi skal have bedre viden om, hvordan hverdagen ser ud i institutionerne. Det har jeg drøftet med parterne, og på den baggrund vil jeg sørge for, at vi hurtigst muligt får samlet de data og den viden, der findes og får det sammenstillet, så vi har et fælles overblik. Så får vi et grundlag for at drøfte, hvordan der skabes en mere tryg hverdag for de forældre og børn, som ikke oplever det sådan i dag.«