Fritidsinstitutionerne har det svært. Derfor har BUPL lanceret et fritidsudspil, der skal sætte vigtigheden af gode fritidsinstitutioner tilbage på dagsordenen, siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

Udgivet d. 12 september, 2017

Af: Steffen Hagemann, Journalist

Hvorfor lancerer BUPL et fritidsudspil?

 

»Politisk er fritidsinstitutionen alene blevet set som et sted, hvor børnene skal passes eller være, og det skal være sådan nogenlunde okay, indtil forældrene kommer fra arbejde. Politikerne ser det ikke som et udviklingsmiljø og en dannelsesarena for børn og unge.«

»Nu er politikerne endelig ved at indse, at konkurrencestaten er gået for vidt,« siger Elisa Bergmann, formand BUPL

Hvorfor ikke?

»Jeg har selv arbejdet i SFO, fritidshjem og klub, og alle pædagoger, der har arbejdet i en god fritidsinstitution, ved, at det er et helt fantastisk tilbud til børn og unge. Her får børn og unge en spillebane, hvor der ikke stilles meget målfaste krav til dem, men hvor de kan udvikle sig som mennesker og afprøve en hel masse ting både personligt og socialt. Men det er svært at få et sprog for, hvad sker for det enkelte barn eller den unge, når han eller hun kommer i en god fritidsinstitution. Der må vi gribe i egen barm og sige, det har vi ikke gjort godt nok. Det har vi ikke talt ordentligt og fagligt om.«

Hvorfor kommer udspillet nu?

»Det er et godt tidspunkt, for nu er politikerne endelig ved at indse, at konkurrencestaten er gået for vidt. Politikerne siger, at det ikke kun er vigtigt, hvad børn skal blive til, men også hvem de er, og hvordan de har det. Vi skal ændre den nuværende dagsorden, hvor børn og unge bliver pacet frem, og hvor mange unge ikke trives, fordi alt handler om, hvad de kan præstere, og hvad andre vurderer dem til. Vi bliver nødt til at skabe de arenaer, hvor børn og unge kan trives og udvikle sig. Det er bare blevet stedmoderligt behandlet, og det skal vi lave om på. Så det er vores bud til politikerne på, hvordan de kan styrke fritidsområdet.«

Hvordan skal et fritidsudspil give bedre fritidsinstitutioner?

»Det er ikke let. Vi skal skabe et sprog, så politikere kan se, at det er vigtigt. De skal have den fornemmelse, som pædagoger har – at her er der noget, der er værd at passe på og investere i. Vi skal have fokus på vigtigheden af bedre normeringer, og vi skal også se på, hvordan vi sørger for, at der er uddannede pædagoger.«

»En af de ting, der har udsultet fritidsområdet, er, at forældrebetalingen er blevet vanvittig høj. Nogle steder betaler forældrene 100 procent af omkostningerne til SFO, samtidig med at skolen også sluger nogle af ressourcerne. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget ved forældrebetalingen.«

»Vi vil også arbejde for at få nedsat en trivselskommission, hvor eksperter kan komme med bud på, hvordan vi kan forbedre børn og unges trivsel.«

»Vi skal samtidig have styrket det forebyggende, opsøgende arbejde. Vi ved jo, at det især er børn i udsatte positioner, som forlader fritidsinstitutionerne eller slet ikke kommer. Vi har brug for, at det også bliver en forpligtelse for kommunerne, at pædagoger får netop de børn med ind i de gode fællesskaber.«

Er det en tilbagevenden til alt det, der var for 10-20 år siden?

»Der er ingen tvivl om, at der er brug for en genopretning. Men det betyder ikke, at klubområdet nødvendigvis skal se ud, som det gjorde dengang eller gør i dag. De børn og unge, vi har i dag, er ikke de samme, som kom for 20 år siden. Vi skal kigge lidt bredere på det. Det er ikke institutionen i sig selv, der gør det. Det vigtige er det pædagogiske arbejde, der er rundt om børn og unge. Vi skal som pædagoger være der, hvor børn og unge er.«


Læs det samlede fritidsudspil her