Om lederidentitet, strategidannelse, lederfaglighed, personlighed og kompetence.

Om ledelsesprocesserne samt om lederuddannelse, løn, psykisk arbejdsmiljø og samarbejdet mellem ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.

I publikationen beskrives seks værdier, som BUPL mener, at ledelse af pædagogiske institutioner skal have som sit fodfæste.

Værdierne afspejler bl.a., at udgangspunktet for pædagogisk arbejde – og dermed pædagogisk ledelse – er børnenes og de unges behov.

Type: Rapport
Udgivet: marts 2006
Antal sider: 78
Udgiver: BUPL
Forfatter: BUPL’s ledersekretariat m.fl.