BUPL’s kongres 2008 har vedtaget 10 målsætninger, som skal ændre BUPL

BUPL’s kongres vedtog i 2008 10 målsætninger, som skulle ændre BUPL fra en fagforening til en professionsfagforening med fokus på den pædagogiske faglighed og viden om det pædagogiske arbejde. Du kan sammen med BUPL medvirke til, at målene bliver brugt og debatteret – i institutionerne og i det fagpolitiske arbejde.

Hent pjece fra 2008

BUPL’s 10 mål (pdf)

BUPL’s Hovedbestyrelse foreslog, tilbage i 2008, 10 konkrete målsætninger, som havde til formål at målrette BUPL’s professionsarbejde og skabe sammenhæng på tværs af organisationen. De 10 målsætninger var dermed tænkt både som en opsummering af det hidtidige arbejde, og som et fundament, Fremtidigt Virke 2008-10 skulle bygge videre på.

Målsætningerne var baseret på dokumentation og baggrundsviden om pædagogprofessionen og dens arbejdsvilkår.

Læs de 10 målsætninger som blev vedtaget af kongressen i 2008 (pdf)