Knap 200.000 beskæftigede danskere vil gerne arbejde mere, viser ny undersøgelse fra LO baseret på tal fra Danmarks Statistik. Også blandt pædagoger er der en stor gruppe, som gerne vil op i tid, og BUPL arbejder derfor for pædagogers ret til fuldtidsjobs.

Opdateret d. 10. december 2018

Af: Tríne Vinther Larsen (Journalist), Fotograf: Ulrik Jantzen

Op mod 200.000 danskere, som allerede har et job, har et ønske om at arbejde flere timer, viser en ny undersøgelse fra LO baseret på tal fra Danmarks Statistik. Trækker man studerende fra, er det 149.000 danskere, som gerne vil have flere arbejdstimer, og godt halvdelen, svarende til knap 79.000, arbejder i dag på deltid. Det skriver Avisen.dk, som også fremhæver pædagogfaget som en af de brancher, hvor deltidsstillinger er udbredt.

For langt de fleste pædagoger er deltid selvvalgt, men knap hver femte på deltid vil gerne op i tid, hvilket for langt de fleste i denne gruppe ikke er muligt, viser en medlemsundersøgelse, som BUPL gennemførte i 2017. BUPL arbejder derfor for, ‘at ufrivillig deltidsbeskæftigelse afskaffes, så deltidsbeskæftigelse alene kan forekomme efter ønske fra den enkelte medarbejder’ hedder det i ‘BUPL’s politik for familie- og arbejdsliv’.

»Pædagogers muligheder for at vælge fuldtidsstillinger er i dag slet ikke gode nok. Bortset fra måske i hovedstadsområdet er det meget svært at få en stilling på 37 timer. Mange pædagoger har selv valgt deltidsbeskæftigelse, men vi skal have dem, der ufrivilligt er på deltid, op på fuld tid, og det er der mange gode grunde til,« siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

Giver højere løn og faglighed

Blandt de gode grunde til flere fuldtidsstillinger nævner formanden en højere løn og mere til pensionen for den enkelte pædagog. For arbejdspladsen samlet set ville det betyde en bedre normering og højnelse af fagligheden.

»Den enkelte pædagog har brug for en stilling, der er til at leve af og som både nu og i fremtiden giver brød på bordet, og også for arbejdspladsen vil det være en gevinst, at flere deltidsansatte kom op på fuldtid. Flere pædagogtimer vil give en bedre normering og deraf mindre stress og bedre arbejdsmiljø. Det betyder også meget for fagligheden, at pædagogen kan møde børnene over en hel dag og få et sammenhængende syn på børnegruppen og nå at møde forældrene,« siger Elisa Rimpler.

Hun understreger, at en overgang fra deltidsansættelse til fuldtid selvfølgelig ikke må betyde, at andre deltidsansatte afskediges.

»Danmark har råd til at investere i bedre normeringer, og at give deltidsansatte mulighed for fuldtid er en af måderne at gøre det på. Der kommer 70.000 flere børn i daginstitutionerne over de næste 10 år, og allerede i dag er der brug for langt flere pædagoger på hele børne- og ungeområdet,« siger hun.

Dilemmafyldt for ledere

Også formand for BUPL’s Lederforening Eva Munck Immertreu påtaler behovet for flere pædagoger, men finder det samtidig dilemmafyldt at veksle deltidsstillinger til fuldtidsstillinger.

»Får vi alle pædagoger på fuld tid har vi selvfølgelig flere timer til børnene, men lad os antage, at de 70.000 børn kommer, og kommunerne ikke får ansat det nødvendige antal pædagoger til de mange flere børn, så vil der med fuldtidsstillinger frem for deltidsstillinger i praksis være færre pædagoger til børnene. Så som leder kan man have det blandet med det her. På den ene side, vil man gerne give de ansatte fuld tid for at sikre ordentlige løn- og pensionsvilkår, men på den anden side kan normeringen i institutionen være så ringe, at man er nødt til at bruge deltidsstillinger for at sikre, at der er nok pædagoguddannede på arbejde i institutionen i de timer, hvor der er flest børn. En pædagog kan jo kun være et sted ad gangen,« siger Eva Munck Immertreu.

Hun kalder debatten om deltid og fuldtid dilemmafyldt for ledere, og hun er enig med Elisa Rimpler i, at den enkelte pædagogs kontinuitet med børnene og på arbejdspladsen lider tab, når pædagogen er ansat på deltid.

»Som deltidsansat skal man jo bruge den samme tid på møder og dokumentation af forskellig art, som en fuldtidsansat skal, og det eneste sted, man kan tage den tid fra, er fra tiden med børnene, så det er virkelig dilemmafyldt,« siger hun.

Den ideelle verden verden

I sidste ende er det altid normeringen i institutionen, der afgør, om der er mulighed for at have færre pædagoger ansat på fuldtid frem for flere ansat på deltid, fremhæver Eva Munck Immertreu.

»Lederens opgave er at have de bedst kvalificerede pædagoger ansat, men også at have nok pædagoger ansat,« siger hun.

Hvordan ville det være i den bedste af alle verdener?

»I den bedste af alle verdener ville det være sådan, at dem, der ønskede fuldtidsansættelse, var på fuld tid, og dem, der ønskede deltid, var på deltid, og så hang normeringen og planlægningen af vagtplanen stadig sammen. Det ville være den ideelle verden,« siger Eva Munck Immertreu.

Fokus på fuldtid

Ikke kun BUPL’s familie- og arbejdslivspolitik har fokus på at afskaffe ufrivillig deltid og øge mulighederne for de ansatte at vælge fuldtid. Under overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 indgik BUPL og andre fagforeninger en aftale med KL om at sætte fokus på fuldtid:

‘I lyset af kommunernes aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer er parterne enige om, at andelen af fuldtidsansatte søges øget i de kommende år. Parterne er endvidere enige om, at der er en ligestillingspolitisk interesse i at øge andelen af fuldtidsansatte, idet flere kvinder end mænd er ansat på deltid’, fremgår det af forhandlingsprotokollen.

Blandt pædagogerne, hvoraf 84 procent er kvinder, er 6 ud af 10 i dag på deltid, og overfor Avisen.dk anerkender formand for KL’s løn- og personaleudvalg, Høje Taastrup-borgmester Michael Ziegler (K), at flere fuldtidsstillinger til pædagoger kan være en måde at imødese fremtidige rekrutteringsproblemer.

»På ældre- og sundhedsområdet kan vi se et stort potentiale til at få rekrutteret flere medarbejdere ved at lade flere gå op i tid. Det vil jeg tro, at der også er på børneområdet. Det vil formentlig være en del af løsningen at kigge på at få flere op i tid,« siger han til Avisen.dk.

Alt skal i spil

Men af forhandlingsprotokollatet fra overenskomstforhandlingerne fremgår også, at en række udfordringer betyder, at omstillingen ikke er helt ligetil: Eksempelvis indholdet i jobbet, hensyn til borgernes behov, medarbejderønsker, arbejdspladskultur og vaner.

KL og fagbevægelsen har tidligere i trepartsforhandlinger og senest under overenskomstforhandlingerne givet hinanden håndslag på at lede efter effektive redskaber og værktøjer til at nå det fælles mål om en stærkere fuldtidskultur på det kommunale arbejdsmarked.

»Ikke bare de pædagoger, der gerne vil op i tid, men også kommunerne kommer til at have det her problem, når der fremover bliver endnu mere brug for endnu flere pædagoger. Derfor skal alt i spil, og fuldtidsstillinger så vi ved den seneste overenskomstforhandling nævnt som en af løsningerne på manglen på social- og sundhedshjælpere. Der var problemet så presserende, at det blev en slags hovsaløsning fra KL’s side, men allerede nu er der mulighed for at sætte ind på børneområdet. Med flere fuldtidsstillinger har kommunerne mulighed for på samme tid at give pædagoger mere i løn og bedre normeringer,« siger Elisa Rimpler.

Michael Ziegler pointerer over for Avisen.dk, at KL meget gerne samarbejder med fagforeningerne om at løse udfordringerne med ansatte, der er uønsket på deltid.

»Det er et langt sejt træk. Det kræver noget af både kommuner og medarbejdere,« siger han.

Læs også artiklen ‘Pædagogen Signe om ufrivillig deltid: Det er svært at skaffe nye kolleger’ på Avisen.dk

BUPL vil arbejde for

 • At ufrivillig deltidsbeskæftigelse afskaffes, så deltidsbeskæftigelse alene kan forekomme efter ønske fra den enkelte medarbejder
 • At der skal indbetales pension som for en fuldtidsansat ved ufrivillig deltidsbeskæftigelse
 • At den enkelte medarbejder gives bedre indflydelse på egen arbejdstids placering og på arbejdets organisering

Kilde: BUPL’s politik for familie- og arbejdsliv.

Deltid og fuldtid blandt pædagoger

 • Kun 4 ud af 10 pædagoger er fuldtidsansatte
 • 7 ud af 10 pædagoger mener, at BUPL bør arbejde for, at pædagoger har ret til fuldtidsjobs
 • 6 ud af 10 pædagoger mener, at BUPL skal arbejde for, at der bliver flere fuldtidsstillinger inden for pædagogfaget
 • Fuldtidsansatte pædagoger overordnet set er tilfredse med deres arbejdstid
 • Deltidsansatte pædagoger generelt også er tilfredse med deres arbejdstid, dog vil 18 procent gerne op i tid, og heraf har langt de fleste ikke mulighed for det.
 • Årsagerne til, at man enten ønsker at gå på deltid eller er gået på deltid, er blandt andet for højt arbejdspres, at man vil have tid til at beskæftige sig med andre ting, på grund af alder og at familie- og arbejdsliv skal hænge sammen.
  Både fuldtids- og deltidsansatte giver udtryk for, at der skal være mere fleksibilitet i forhold til arbejdstiden, så arbejdstiden bedre kan tilpasses ens livssituation

Kilde: Undersøgelse om deltid/fuldtid gennemført blandt medlemmer af BUPL’s medlemspanel i maj 2017. 1.248 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 51 procent. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold køn og alder. Ledere har ikke deltaget.

Læs mere om undersøgelsen i artiklen ‘Pædagoger tvinges på deltid: Det rammer også pensionen’ på bupl.dk.