Esbjerg Kommune giver ledere af skolens undervisning 80.000 kroner mere om året end ledere af fritidsdelen, selvom ansvaret er det samme. Det får nu BUPL til for første gang at bringe en tvist om løn til højeste niveau.

Opdateret d. 13. januar 2020

Af: Mikkel Kamp (Journalist), Foto: Colourbox

Jobbeskrivelsen og ansvaret er det samme, og i dagligdagen er de fælles om at lede en afdeling af en skole. Men så hører ligheden op for ledere af de enkelte afdelinger på skolerne i Esbjerg.

Afdelingerne er spredt på flere matrikler og styres af en pædagogisk leder af undervisningen, som er uddannet lærer, og en pædagogisk leder af fritidsdelen med pædagogbaggrund. Selv om de har et fælles ansvar for at drive afdelingen, får lederen af undervisningen hele 80.000 kroner mere om året end kollegaen, der har sit hovedansvar i fritidsdelen.

Den forskelsbehandling har fået BUPL til at føre sagen op på det højeste niveau, så det nu er det, der hedder ’interessetvist på niveau 4’. Det er første gang BUPL tager en interessetvist til så højt et niveau. Det betyder, at man, efter i to år at have forsøgt at finde en løsning, nu mødes i et såkaldt paritetisk nævn. Nævnet består af to politikere fra BUPL, to fra Kommunernes Landsforening (KL) og en opmand.

Signalerer mindreværd

BUPL-formand Elisa Rimpler har svært ved forstå, hvorfor Esbjerg Kommune agerer, som den gør.

»Det er godt, at Esbjerg Kommune har indført flerfaglig ledelse og anerkender, at lærere og pædagoger bidrager med hver sin faglighed. Men det er uforståeligt, at kommunen går imod sine egne værdier og betaler mindre til de ledere, som er uddannede pædagoger. Det sender et signal om, at deres arbejde er mindre værd,« siger hun og uddyber:

»Det er problematisk, fordi KL sammen med os kæmper med at få omverdenen til at forstå vigtighed af det pædagogiske arbejde – forstå, hvor afgørende professionenen er for børns liv og udvikling,« siger Elisa Rimpler.

Ledelsen er fælles

Udgangspunktet for sagen er, at Esbjerg Kommune indførte en ny ledelsesstruktur på skoleområdet, så en skoleleder har ansvaret for skoler på flere matrikler. I den enkelte afdeling har lederen af undervisningen og lederen af fritidsdelen det samlede ledelsesansvar på tværs af skole, SFO og klub.

Og skolerne mener det seriøst med det fælles ansvar. I et jobopslag til to lederstillinger, der skal besættes til marts, skriver en skole:

’Vi ønsker, at vores to nye ledere skal dele lederskabet og i fællesskab lede skole og SFO. Selvfølgelig vil mange ledelsesopgaver blive fordelt, men vi mener det alvorligt, når vi siger, at matriklen skal ledes i fællesskab, og at begge ledere skal forpligte sig til ledelse i både skole og SFO.’

Alligevel skal den ene leder altså have 80.000 kroner mere i årlig løn end den anden, hvis det står til Esbjerg Kommune.

Kun dårlige argumenter

Jonna Jul Gudmundsen, formand for BUPL Sydjylland, har gennem de seneste to år stået i spidsen for forhandlingerne med Esbjerg Kommune. Hun fortæller, at modpartens hovedargument er, at lønforskellen er kulturelt betinget: Der er tradition for at lærere får højere løn end pædagoger. Det er dog kommunen selv, der har beskrevet ledernes funktioner, og de to beskrivelser er helt ens, fortæller hun.

»Det handler ikke om uddannelse, men om deres funktion. Beskrivelserne af deres funktioner er fuldstændig identiske, men lønnen er vidt forskellig. Det går ikke,« siger hun.

Jonna Jul Gudmundsen ville gerne have landet sagen langt tidligere, men som den har udviklet sig, er det rigtigt at tage den til et højere niveau i systemet, mener hun.

»Det er vigtigt, at vi tager fat i alle de sager, vi har, og følger dem helt til dørs. Det handler ikke om, at vi er stædige, men om at Esbjerg Kommune har nogle dårlige argumenter,« siger hun.

Håber på en løsning

Elisa Rimpler skal selv være den ene af to repræsentanter for BUPL, der skal mødes med KL og en opmand. Hun håber, at de finder en fælles løsning.

»De andre i nævnet kan forhåbentlig se, at de pædagogiske lederes arbejde skal understøttes med en fair og retfærdig aflønning. Det støtter vi op om for vores ledere og alle andre medlemmer i øvrigt. Det er personalepolitisk forskelsbehandling. Og når kommunen vil, at det pædagogiske arbejde anerkendes ledelsesmæssigt, og ovenikøbet har delt ledelse, så skal begge aflønnes ordentligt,« siger hun.

I KL vil man på nuværende tidspunkt ikke kommentere sagen, men presseafdelingen bekræfter, at man har modtaget sagen og går i gang med at behandle den efter reglerne.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår parterne mødes, men det sker formentlig i løbet af de næste to måneder.

Læs om tillidsrepræsentanters arbejder med tvister