Protesterne mod de dårlige normeringer i daginstitutionerne gør indtryk. Nu er BUPL indkaldt til møde med børne- og socialminister Mai Mercado (K) om, hvordan man kan få et mere dækkende billede af normeringerne. BUPL’s formand Elisa Rimpler opfordrer så mange som muligt til at bakke op om forældredemonstrationerne lørdag den 6. april.

Opdateret d. 18. oktober 2019

Af: Steffen Hagemann, journalist

BUPL’s formand Elisa Rimpler er indkaldt til møde med børne- og socialminister Mai Mercado (K). Det er måske ikke så usædvanligt, men det er baggrunden. For mødet, der ikke kun gælder Elisa Rimpler, men hele Kvalitetsforum for Dagtilbud, skal handle om normeringer.

Baggrunden for mødet er, at der er lagt i kakkelovnen til omfattende demonstrationer lørdag den 6. april. Her vil forældre over hele landet demonstrere for bedre normeringer i daginstitutioner. De utilfredse forældre har allerede gjort indtryk på børne- og socialminister Mai Mercado (K), der har fået nuanceret sin opfattelse af situationen i landets vuggestuer og børnehaver – og i øvrigt også bakker op om den forestående forældredemonstration.

Mai Mercado har også bebudet en undersøgelse af normeringerne, som skal være med til at nuancere det billede, som Danmarks Statistiks normeringsopgørelse giver. Og det er netop den undersøgelse, Kvalitetsforum skal diskutere onsdag den 10. april. Eller som der står i mødeinvitationen: ’Mødet skal handle om, hvordan vi får et fælles og dækkende billede af den hverdag, børnene møder i daginstitutioner.’

Glad for ministerens u-vending

Elisa Rimpler glæder sig over ministerens invitation.

»Jeg er rigtig glad for den u-vending, som ministeren har lavet. Hun har taget den position, som enhver ansvarlig minister for området bør have, og det er at lytte til det, som forældre og pædagoger siger om hverdagen.«

BUPL kommer ikke til mødet med et behov for en stor, forkromet undersøgelse, understreger Elisa Rimpler:

»Vi vil ikke have en syltekrukke. Vi kan ikke risikere, at vi skal vente i årevis på, at der kommer et resultat af, hvordan normeringerne ser ud i virkeligheden. Det er fint nok at lave nogle stikprøver, som de for eksempel gør i Aarhus, for at se, hvordan virkeligheden ser ud. Men det, der er brug for, hvis man lytter rigtig efter, er handling. Der skal ske noget,« fastslår BUPL’s formand.

Drop automatreaktionen, find en løsning

Kommunerne har ikke gjort nok for at forbedre normeringerne, fastslår Elisa Rimpler.

»Det kan der være mange grunde til, blandt andet en stram budgetlov. Men vi kan se, at der stadig mangler 4.000 pædagoger i forhold til 2009. Kommunerne har ikke kunne løfte opgaven,« siger Elisa Rimpler, der opfordrer ministeren til at droppe automatreaktionen om, at minimumsnormeringer ikke kan lade sig gøre, og at de fratager kommunerne deres selvstyre.

»Hvad med at se på, hvordan man så kan løse det? Når det, vi gør, ikke virker, så bliver vi nødt til at finde en anden løsning,« siger Elisa Rimpler.

Problemet vil kun vokse, når der i løbet af de næste 10 år vil komme 70.000 flere børn, der har behov for et dagtilbud, påpeger hun.

»Hvis der ikke bliver gjort noget nu, så kan vi bare se det modsatte, hvor der bare bliver en dårligere og dårligere kvalitet med færre og færre pædagoger, og det kan vi ikke være tjent med,« siger hun.

Vis jeres utilfredshed

Elisa Rimpler glæder sig over udsigten til landsdækkende forældredemonstrationer, men pas nu på, advarer hun:

»Det er rigtig vigtigt, at forældrene ikke lader sig spise af med, at ministeren nu lytter. Det er der, man skal træde på speederen fremfor bremsen. Vi skal vise, hvor vigtigt vi synes, det er med bedre normering. Jeg vil opfordre til, at så mange som muligt viser deres utilfredshed og kommer til demonstrationen.«

Se her, hvor der er demonstrationer den 6. april