Principielt skal man ikke skære i små drengebørns forhud, så langt er BUPL’s Etiske Råd og hovedbestyrelse enige. Men hvor rådet ikke anbefaler et lovforbud, går hovedbestyrelsen ind for et forbud. »Vi ligestiller drenge med piger. Man skal ikke skære i børn,« siger BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen.

Opdateret d. 18. juni 2018

Af: Steffen Hagemann, journalist

Skal det være forbudt at omskære små drengebørn? Det relativt lille hudstykke har spillet en i forhold til størrelsen stor rolle i det politiske forår, og mange politikere på tværs af partiskel har her måtte pakke tvivlens nådegave ud, for så let er det åbenbart ikke at tage klar stilling til det operative indgreb, som i Danmark primært udføres på drenge, hvis forældre er jøder eller muslimer.

Et borgerforslag, der vil have indført en mindstealder på omskæring, har i skrivende stund 47.336 støtter. Både Regeringen og Socialdemokratiet har meldt ud, at man er imod et lovforbud.

Nu er dønningerne fra debatten også skyllet ind over BUPL. Flere medlemmer har efterlyst BUPL’s holdning, BUPL’s Etiske Råd har diskuteret det, og hovedbestyrelsen har nu også taget stilling til spørgsmålet.

Vi skal ikke lovgive os ud af alting

I BUPL’s Etiske Råd kunne man sende følgende holdning videre til hovedbestyrelsen:

’BUPL’s Etiske Råd er principielt imod omskæring af raske drengebørn, men et flertal af rådets medlemmer går ikke ind for et forbud af omskæring.’

Lars Redder Jakobsen, leder af Alkær Fritid i Ringkøbing og medlem af BUPL’s Etiske Råd, er en del af flertallet i rådet og mener, at man skal være meget forsigtig med at lovgive om omskæring af drenge.

»Hvor går grænserne for, hvornår samfundet skal intervenere med lovgivning i forhold til forældrenes bestemmelsesret over deres børns opvækst? Og hvor går den fagligt begrundede grænse? Hvad er det næste, der bliver et hot emne? Mad? Passiv rygning? Kan vi lovgive os ud af al ting? Det mener jeg ikke, vi kan, og det mener jeg ikke, vi skal,« siger Lars Redder Jakobsen.

Se BUPL’s Etiske Råds holdning til omskæring

Vi ligestiller drenge med piger

BUPL’s hovedbestyrelse er ikke enig med hverken Lars Redder Jakobsen eller sit eget etiske råd.

Efter at have diskuteret sagen vedtog man nemlig følgende politik:

’BUPL mener, at omskæring af raske børn er imod barnets tarv og er en krænkelse af barnets fysiske integritet og ret til at bestemme over egen krop.

BUPL mener, at omskæring af raske drengebørn bør forbydes ved lov, lige som det gælder for omskæring af piger.’
Dermed tager BUPL’s hovedbestyrelse udgangspunkt i barnets tarv, siger BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen, der også er medlem af BUPL’s Etiske Råd.

»Vi ligestiller drenge med piger. Man skal ikke skære i børn. Det er hovedpointen,« siger hun.

BUPL kommer ikke til at arbejde aktivt for et lovforbud, understreger Birgitte Conradsen.

»Vi havde brug for at finde frem til BUPL’s principielle holdning.«

Det er værdipolitik, ikke fagpolitik

Spørger man Lars Redder Jakobsen, hvad han synes om, at hovedbestyrelsens går ind for et lovforbud, bliver der først helt stille i telefonen. Så kommer det med ekstra meget jysk eftertænksomhed:

»Når man har et etisk råd, ville det være hensigtsmæssigt at gå i dialog med det etiske råd om indstillingen. Når man melder ud, som man gør, så drives der værdipolitik, ikke fagpolitik. HB vil gerne sende et signal om, at ’vi vil ikke have, at man skærer i raske børn’. Det kan man godt mene og samtidig signalere respekt for forældrenes ret til at opdrage deres børn efter de værdier, de har,« siger han.

Birgitte Conradsen er ikke enig med Lars Redder Jakobsen i, at det etiske råd skulle have været inddraget igen:

»Vi skal ikke politisere Etisk Råd. Rådet skal vurdere spørgsmålet og komme med en indstilling, men det er hovedbestyrelsen, der skal forholde sig politisk til det,« fastslår Birgitte Conradsen.

Derfor siger jeg nej til lovgivning

Der er ellers god grund til at vende argumenterne en ekstra gang netop i dette spørgsmål, pointerer Lars Redder Jakobsen.

»Lige da vi startede diskussionen i etisk råd, tror jeg, der var bred opbakning til, at omskæring bare skal være forbudt – indtil vi kom ind i essensen af det. Man griber jo grundlæggende ind ved at forbyde det. Jeg tror ikke på, det er i drengebørnenes tarv, at deres forældre kriminaliseres, og jeg mener ikke, at hovedbestyrelsens indstilling er en faglig begrundet indstilling. Fagligt må vi vurdere, hvad der truer barnets tarv mest, og i tilfældet med drenges omskæring vejer forældrenes opdragelsesret mere end den symbolpolitik, det er at forbyde omskæringen. Derfor kan jeg ikke gå ind for at lovgive,« siger Lars Redder Jakobsen.