Privatisering og markedsgørelse af pædagogikken var nogle af de store emner på Education Internationals kongres i Bangkok denne sommer. BUPL fik vedtaget en resolution om dagtilbud, som kan få betydning i både udlandet og i Danmark.

Opdateret d. 26. februar 2020

Af: Cæcilie Kallehave Jensen og Mikkel Kamp, Foto: Colourbox

Verdens største paraplyorganisation for undervisningsorganisationer, Education International, holdt i sommer kongres i Bangkok. BUPL deltog, fordi det er vigtigt også at sætte sit præg på den internationale debat om pædagogik og undervisning, forklarer Lasse Bjerg Jørgensen, der er kasserer i BUPL og deltog i kongressen.

»Vi er med til netop denne kongres, fordi Education International er den internationale organisation, som forhandler med aktører som EU og OECD. Den er med til at styre retningen for pædagogikken og undervisningen i store dele af verden. Og der er heldigvis international enighed om, at emner som børns ret til leg, ret til venskaber og demokratisk dannelse er afgørende,« siger Lasse Bjerg Jørgensen og tilføjer, at BUPL’s deltagelse også handler om solidaritet med blandt andre børn i de lande, hvor det ikke er en selvfølge at gå i dagtilbud eller skole.

De internationale strømninger har også indflydelse på den danske politik.

»Når vi internationalt arbejder med den samme forståelse af, hvad der er vigtigt, kan vi bedre påvirke de store spillere, hvoraf EU og OECD er de vigtigste for Danmarks vedkommende. EU og OECD har stor indflydelse i Danmark, så når deres fokus bliver påvirket i en positiv retning, har det også betydning for Danmark. Det er en anden måde at påvirke den danske debat,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Uddannelse bliver til business

Et af de dominerende emner på kongressen var, at uddannelsessystemerne i højere og højere grad bliver overtaget og påvirket af private aktører – ofte internationale koncerner, som har fokus på høj indtjening. Det bekymrede de delegerede.

»I hele verden sker der en øget privatisering og markedsgørelse af uddannelse og pædagogik. Det fører til mere og mere standardiserede systemer i skoler og dagtilbud, hvilket betyder, at vi mister noget af børnenes eget initiativ og opdragelsen til demokratisk og kritisk tænkning. Det var et stort tema,« fortæller Lasse Bjerg Jørgensen.

Derfor diskuterede de delegerede, hvilken type undervisning der skal dominere undervisningen verden over.

»Lidt forenklet sagt diskuterede vi, om vi skal have en undervisning, der fører til en verden med konstruktive, kritiske unge eller skolesystemer, hvor man propper firkantet viden ind i hovedet på dem. Der var heldigvis bred enighed om, at vi skal have den første tilgang, som også matcher BUPL’s syn på undervisning og pædagogik,« fortæller Lasse bjerg Jørgensen.

Politik for dagtilbud

BUPL fik sat et vigtigt fingeraftryk på kongressen, da det lykkedes at få vedtaget en resolution om, at Education International skal have en politik for 0- 6 års området. Initiativet kom fra BUPL og blev enstemmigt vedtaget.

Det kan få betydning i de kommende år, forudser Lasse Bjerg Jørgensen.

»I store organisationer er det sådan, at har man ikke en politik på et område, så bliver der ikke arbejdet særlig meget med det område. Så det er et skridt på vejen til at få dagtilbud højere op på dagordenen og blandt andet arbejde med, at børn verden over får bedre mulighed for en tidlig barndom med leg i stedet for, at de skal sidde stille på en stol i skolen eller måske slet ikke have adgang til skole eller børnehave,« siger han.

 

Fokus på godt børneliv

I det hele taget var der set fra Lasse Bjerg Jørgensens synspunkt god sammenhæng mellem kongressens overordnede budskaber og BUPL’s holdninger.

Et stort emne var kvinders frihed og ligestilling, som den internationale organisation sæter fokus på, ligesom man besluttede at arbejde for, at alle lande i fællesskab skal sikre, at pædagoger og lærere har så gode arbejdsvilkår, at de kan skabe rammerne om et godt børneliv.

Det satte formand for BUPL, Elisa Rimpler, ord på fra talerstolen i Bangkok.

»Hvis vi virkelig skal være med til at sikre frie, lige, demokratiske og bæredygtige samfund, må vi starte med børnenes rettigheder og sikre, at alle børn har det godt. For vi ved, at chancerne for et godt liv med lige muligheder starter tidligt,« sagde hun og uddybede, hvad hun mente med et godt børneliv.

»Vi skal være med til at sikre udviklings- og læringsmiljøer, hvor børn kan vokse op i tryghed, hvor de lærer at tro på sig selv og tage ansvar for hinanden og med tiden tager ansvar for en fremtid, hvor der er frihed og lige muligheder for alle børn,« sagde hun til de delegerede på kongressen.

 

Om Education International

Education International (EI) er den største globale paraplyorganisation for underviserfagforeninger. EI repræsenterer mere en 32 millioner fagforeningsmedlemmer, 400 fagforeninger fordelt på 70 lande. EI’s europæiske afdeling hedder European Trade Union Committee for Education (ETUCE). BUPL er repræsenteret i ETUCE’s styrelsesgruppe, hvor der arbejdes aktivt for at påvirke globale organisationer som FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO) og EU. Indenfor Education International er BUPL i spidsen for den globale arbejdsgruppe for styrkelse af daginstitutionsområdet.
Det var 8. gang, der blev afholdt EI-konges, og denne gang foregik det i Thailands hovedstad Bangkok.

Kilde: bupl.dk