Retningslinjerne for genåbning af daginstitutioner og skoler den 15. april lægger et hårdt pres på pædagoger, ledere og kommuner. Det bliver en kæmpestor opgave, mener BUPL.

Opdateret d. 6. november 2020

Af: Mathilde Graulund, Journalist

Som led i den gradvise genåbning af Danmark onsdag efter påske har Sundhedsstyrelsen nu offentliggjort de retningslinjer, der vil gælde for daginstitutioner, fritidsinstitutioner og 0. til 5. klasserne.

Retningslinjerne indebærer regler for afstand mellem børn, anbefalinger om at lege udenfor, hygiejne, rengøring og hjemsendelse ved mindste tegn på sygdom.

På dagtilbudsområdet lyder nogle af retningslinjerne, at alt legetøj skal vaskes minimum to gange om dagen. Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen et frit gulvareal på seks kvadratmeter pr. barn i vuggestuer og fire kvadratmeter pr. barn i børnehaver.

Pres på pædagogerne

Retningslinjerne for genåbningen lægger et enormt pres på pædagogerne, siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler.

Den store udfordring er, at dagtilbud og ikke mindst SFO’erne har så dårlige normeringer, at det vækker dyb bekymring med endnu flere opgaver til pædagogerne.

»Det her kommer til at blive virkelig svært. Med alle de retningslinjer og alt den logistik for at få rengjort kontaktflader, holde afstand og lave intervaller for at hente og bringe, så er der brug for en klar forventningsafstemning med forældrene. Det her bliver ikke en fuld genåbning den 15. april, og det hele virker meget uoverskueligt lige nu,« siger formanden.

En af retningslinjerne for både skoler og dagtilbud er, at man generelt skal undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram med personer, som man ikke bor i husstand med. Det kan blive svært at følge de retningslinjer for pædagogerne, der skal være der for børnene, siger formanden for BUPL.

»Det bliver så svært at overholde, når vi har med børn at gøre. Når vi ved, hvilken omsorg børn har brug for, og ved hvordan børn agerer, så bliver det en kæmpe opgave at få den virkelighed til at passe med den her nye hverdag,« siger Elisa Rimpler.

Brug for flere ressourcer

Nu er det op til den enkelte kommune at afgøre, hvornår det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne den enkelte institutioner og skoler. Der er lagt op til et stort organiseringsarbejde, som kommunerne har ansvaret for. Det skal ikke være op til pædagogerne at være dørmænd overfor forældrene, siger Elisa Rimpler.

»Vi har en stærk appel til Kommunernes Landsforening om, at kommunerne kommunikerer med forældrene, så pædagogerne ikke bliver dørmænd i forhold til retningslinjerne. Det må være et kommunikationsarbejde, som minister og kommunalbestyrelser står for. Det skal ikke lande på pædagogernes skuldre. Vi skal koncentrere os om at give børnene det bedste børneliv under de svære forudsætninger, der er lige nu,« siger hun.

I BUPL er der ingen tvivl om, at det kommer til at koste mange ressourcer, hvis retningslinjerne for genåbningen skal kunne overholdes.

Derfor lyder bønnen fra formanden:

»Der skal skrues op for normeringerne, og der skal hjælp til udefra til at få gjort rent. Vi kan ikke løfte den her opgave medmindre, der bliver tilføjet ressourcer til institutionerne,« siger formanden, der understreger, at det bliver en anden virkelighed og et alternativt pasningstilbud, der venter børn, forældre og pædagoger efter påske.

Sundhedsstyrelsens fælles retningslinjer for dagtilbud og skoler

 • Ledelsen skal lave retningslinjer for hygiejne og adfærd efter sundhedsstyrelsens retningslinjer
 • Man må gerne komme i daginstitution eller skole, hvis man bor med en, der har coronavirus, eller selvom man bor i husstand med en person, der er i særlig risiko.
 • Der skal laves intervaller for aflevering af børn på legepladsen, så forældre og børn ikke klumper sig.
 • Børn og personale skal vaske hænder hver anden time, og toiletter m.m skal sprittes af efter brug.
 • Kvadratmeteranbefalingerne er fordoblet, dvs. 6 kvm pr barn i vuggestue og 4 i børnehave.
 • Børnegrupperne skal ikke blandes. I SFO skal børnene for eksempel blive med egen klasse i klasselokalerne.
 • Legepladsen kan indrettes, så børnene leger I mindre grupper af maks 5.
 • Vask af bestik og service skal ske ved 80 grader i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.
 • Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.
 • Større forsamlinger skal undgås – for eksempel samling eller morgensang.
 • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs ellers via video/telefon.