Tommy Ahlers er netop blevet den nye uddannelses- og forskningsminister og får derfor ansvaret for pædagoguddannelsen. BUPL og PLS håber, at han fjerner 2 procent-besparelserne på landets uddannelser.

Opdateret d. 3. maj 2018

Af: Mathilde Graulund, Journalist

Iværksætter Tommy Ahlers (V) er den nye uddannelses- og forskningsminister, efter Søren Pind forlod posten i går. Ansvaret for Danmarks største uddannelse, pædagoguddannelsen, ligger derfor i den nye ministers hænder. Formanden for BUPL håber, at Tommy Ahlers vil bruge sin nye post på at fjerne 2 procent-besparelsen på uddannelserne.

»Stort tillykke til Tommy Ahlers. Det bliver spændende med et helt nyt ansigt på posten. Jeg håber, at han kan bruge sin iværksætterbaggrund til at ruske lidt op i regeringen og få fjernet de store besparelser, som presser hele uddannelsesområdet. Det er der brug for,« siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Uddannelsesinstitutionerne i Danmark har de seneste år sparet to procent af budgettet hvert år med regeringens omprioriteringsbidrag. Besparelserne har betydet store nedskæringer og flere fyringer. I PLS håber man også, at ministeren vil investere mere i pædagoguddannelsen i stedet for at skære i den.

»Vi håber, at han kan tale imod de nedskæringer vi ser på hele uddannelsesområdet. Pædagoguddannelsen er hårdt ramt og trænger til et økonomisk løft. Vi håber, at han vil lytte til os, når evalueringer fra den nye pædagoguddannelse kommer ind i løbet af efteråret,« siger faglig sekretær i PLS Sissel Wolf Sørensen.

Mere kreativitet

Elisa Bergmann vil hurtigst muligt invitere Tommy Ahlers til et møde om pædagoguddannelsen. Hun vil i dialog med ministeren om, hvordan pædagoguddannelsen kan udvikles kvalitativt. BUPL mener, at der blandt andet er behov for mere fokus på kreativitet i børn og unges opvækstmiljøer. Både for at de trives, men også er klædt på til fremtidens udforudsigelighed. Og det skal uddannelsen afspejle.

»Vi har oplevet en pædagoguddannelse, der er blevet udhulet på områder, som bør være helt grundlæggende i uddannelsen. De kreativ-musiske fag, som er pædagogikkens genstandsfelt er i dag nedprioriteret, og det skal der laves om på. Det nytter ikke noget, at man teoretisk ved en masse om børns udvikling, hvis man ikke har redskaberne til at understøtte det i praksis,« siger formanden for BUPL.

I PLS håber man på, at ministeren vil lytte til de studerendes ønsker om ændringer i uddannelsen, hvor placeringen af praktikken er en af mærkesagerne.

»Vi har kæmpet hårdt for at ændre placeringen af vores praktikker de sidste par år, som vi kæmper videre med. Vi håber, han kan se fornuften i, at pædagogstuderende ikke skal starte i praktik samtidig med, at sommerferien starter,« siger Sissel Wolf Sørensen.

Nyt bevillingssystem

Den afgående uddannelsesminister Søren Pind gjorde sidste år op med det såkaldte taxametersystem og indførte et nyt bevillingssystem. Dengang udtalte han til Politiken, at kvaliteten på pædagoguddannelsen skulle forbedres.

»Vi hæver taksterne, for pædagogerne har fået for lidt. Der sker en intern omfordeling på takstområdet. Vi sammenlægger en masse takster, og vi hæver taksterne til pædagoguddannelsen,« sagde han til Politiken.

Taxameteret på pædagoguddannelsen er dog fortsat markant lavere end på for eksempel lærer- og ergoterapeutuddannelsen og halvt så stort som på sygeplejerskeuddannelsen. Det lave taxameterbeløb skyldes, at pædagoguddannelsen for 20-30 år siden havde få højtuddannede undervisere og generelt en anden profil end i dag.

Elisa Bergmann er glad for den anerkendelse af pædagoguddannelsen, som Søren Pind fik sat i gang med det nye bevillingssystem, men understreger, at man ikke er i mål endnu.

»Det er klart, at det nye bevillingssystem på sigt kan få en positiv betydning for pædagoguddannelsen. Men det kræver, at den nye minister bygger videre på det arbejde, som Søren Pind har søsat, så pædagoguddannelsen kommer op på samme niveau som de øvrige professionsuddannelser,« siger Elisa Bergmann.

»Men i første omgang skal Tommy Ahlers få lukket ned for de udskældte 2 procent-besparelser, som de studerende mærker hver eneste dag lige nu og her.«