Pædagogernes krav om nødpasning i daginstitutioner får opbakning fra flere sider. Børne- og Undervisningsministeren opfordrer til nødpasning i facebook-opslag, men foreløbig skal vuggestuer og børnehaver holde åbent som normalt. Flere borgmestre opfordrer direkte forældre til at holde deres børn hjemme om muligt.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Det har rejst en bølge af kritik fra BUPL og hundredevis af pædagoger og ledere, at regeringen i forbindelse med nedlukningen af skoler, SFO’er og klubber forleden, valgte at holde fast i, at daginstitutionerne fortsat skal holde åbent som normalt. Også selv om smitten blandt det pædagogiske personale i daginstitutionerne er steget markant.

Pædagoger og ledere har både i landsdækkende medier og på sociale medier fortalt om det store pres, de oplever som følge af blandt andet personalemangel, fordi mange kolleger er sygemeldte eller venter på svar på covid-19-test.

Pædagogernes opråb møder opbakning fra Folketingsordførere, borgmestre og forældreorganisationen FOLA, der i mangel af en officiel udmelding fra regeringen og KL, opfordrer forældrene til at holde børnene hjemme, hvis de har mulighed for det.

Minister taler om nødpasning – men beslutningen mangler

Et Facebook-opslag fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har skabt uklarhed om regeringens linje med et opslag, hvor hun på den ene side konstaterer, at det er forsvarligt at holde åbent, men samtidig skriver:

”Børnene bør fortsat holdes på deres stuer, og hvis ikke dette kan lade sig gøre pga hjemsendte og/eller sygemeldt personale, så bør man gå over til nødpasning.”

BUPL: Gode signaler er ikke nok

BUPL-formand Elisa Rimpler kvitterer for, at ministeren er opmærksom på de pressede vilkår i institutionerne i øjeblikket. Men hun efterlyser stadig en klar udmelding om nødpasning.

”Det er et fint signal. Men når ministeren siger, at man bør overgå til nødpasning, hvis ikke retningslinjer om eksempelvis opdeling af stuer kan overholdes, så er vi nødt til at minde om, at nødpasning kræver en politisk beslutning., og at den beslutning er ikke blevet truffet,” understreger hun.

Flere folketingsmedlemmer efterlyser nødpasning

Flere af ordførerne fra regeringens støttepartiers opfordrer dog også regeringen til at åbne for nødpasning.

”SF er enige med pædagogerne. Det klogeste vil være at overgå til nødpasning på dagtilbudsområdet også. Institutionerne er presset til det yderste,” skriver børne- og undervisningsordfører for SF, Jacob Mark, på Twitter, hvor han også efterspørger værnemidler og ret til hurtigere test af pædagoger.

Også Enhedslistens børneordfører, Jakob Sølvhøj, mener, der bør overgås til nødberedskab.

Borgmestre og forældre bakker pædagoger op: Hold børn hjemme

I Aarhus Kommune opfordrer Børn og Unge-rådmand Thomas Medom (S) til at lukke daginstitutionerne julen over.

I København har kommunens Børne- og Ungdomsudvalg enstemmigt vedtaget en appel til forældre om at lade daginstitutionsbørn blive hjemme til og med søndag den 3. januar, hvis det er muligt.

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), opfordrer også forældre til at holde deres børn hjemme.

Og Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), undrer sig lige som BUPL over, at der ikke indføres nødpasning i børnehaver og vuggestuer, når SFO og klubtilbud lukker.

”Hvorfor gælder der ikke nødpasning som i foråret for daginstitutionerne,” spørger hun på Twitter.

Også Signe Nielsen, formand for forældrenes landsorganisation, FOLA, opfordrer på Twitter landets forældre til at holde deres børn hjemme.

Men hun understreger samtidig, at kommunerne bør tage ansvar for at lette presset på institutioner og forældre.

”Alle er pressede både dagtilbud og forældre,” skriver FOLA-formanden.