Efter det kommende folketingsvalg skal minimumsnormeringer skrives ind i et nyt regeringsgrundlag. Sådan lyder BUPL’s ambition. Der er momentum for minimumsnormeringer nu, vurderer BUPL’s formand Elisa Rimpler. Ny vilkårsundersøgelse skal påvirke politikerne.

Opdateret d. 26. februar 2019

Af: Steffen Hagemann, journalist

Senest den 17. juni skal der være afholdt folketingsvalg. Selv om der ikke foreligger en dato endnu, så er valgkampen allerede i gang. Og den vil BUPL blande sig i, lover BUPL’s formand Elisa Rimpler:

»Der er behov for en genopretningsplan. Selv om staten og regeringen har givet penge ad flere omgange, har kommunerne samtidig sparet. Vi har brug for et regeringsgrundlag, der sikrer os en minimumsnormering, så vi stopper den udhuling, der sker i øjeblikket på børneområdet,« siger hun.

Børneområdet er presset, med det bliver næppe bedre i de kommende år. Alene det stigende børnetal med 70.000 flere børn over de næste 10 år betyder, at der er brug for 10.000 flere pædagoger, hvis normeringerne skal kunne fastholdes, påpeger Elisa Rimpler.

»Vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan for, at en genopretningsplan med minimumsnormeringer bliver en del af et kommende regeringsgrundlag. Når børnetallet stiger, så er det nu, det skal ske,« siger hun.

Minimumsnormeringerne forsvandt

Minimumsnormeringer har tidligere været på banen i et regeringsgrundlag. I oktober 2011 skrev Helle Thorning-Schmidts regering i sit regeringsgrundlag: ’Regeringen ønsker derfor, at kvaliteten af dagtilbuddene øges, eksempelvis ved at der stilles krav om minimumsnormeringer.’

Men den ambition døde i forhandlingerne med Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2012. Her forsvandt ’bedre normeringer’, som der ellers var sat penge af til på finansloven, til fordel for 500 millioner til ’en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud’, som det kom til at hedde. Pengene blev givet som en del af bloktilskuddet, hvorfor de langt fra alle steder blev brugt til netop dagtilbud.

Samtidig gik også S-R-SF-regeringens målsætning om at arbejde for minimumsnormeringer i sig selv.

Ufiltreret virkelighed

For at gøre det helt klart for politikerne, hvilke vilkår pædagoger arbejder under, sætter BUPL tirsdag den 26. februar en vilkårsundersøgelse i gang.

Omkring 30.000 pædagoger får en mail med undersøgelsen. Elisa Rimpler håber, at så mange pædagoger som muligt vil deltage i undersøgelsen, for resultatet skal bruges i kampen for politikernes opmærksomhed og minimumsnormeringer.

»Vilkårsundersøgelse skal være det, der sætter rigtig tryk på. Den skal være det billede, helt ufiltreret, af den virkelighed, pædagoger oplever. Og hvis svarprocenten bliver høj, bliver vores stemme også så høj, at politikerne bliver nødt til at tage den alvorligt,« siger hun.

Det rigtige tidspunkt

Det er svært at vurdere, om BUPL kan få sat et konkret aftryk på et regeringsgrundlag, mener valgforsker Kasper Møller Hansen, professor ved institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Det gælder om at påvirke dagsordenen, så kommer diskussionen om regeringsgrundlaget bagefter.

»Det, der er vigtigt, er at få det sat på dagsordenen fra en interesseorganisations side og sikre, at danskerne tager det med, når de skal sætte deres kryds,« siger han.

»Hvis du ikke har det med i valgkampen, så ville det være langt sværere at komme efterfølgende og sige ’hør her, vi skal have minimumsnormeringer med i regeringsgrundlaget.’ Så er løbet kørt. Så det er det rigtige tidspunkt at gøre det på,« siger han.

Der er momentum nu

Elisa Rimpler hæfter sig ved, at der politisk er lydhørhed overfor minimumsnormeringer. SF, Alternativet og Enhedslisten bakker op om ideen, og Socialdemokratiets formand og statsministerkandidat Mette Frederiksen har lovet, at hun vil være børnenes statsminister:

»Så der er momentum nu, for flere og flere har fået øjnene op for, at det, vi siger som pædagoger og som fagforening, er den rigtige vej at gå. Jeg tror på, at der er en farbar vej for minimumsnormeringer. Vi skal have politikerne til at love så meget som muligt, så vi har en god chance for at få forbedret pædagogernes vilkår efter et valg.«

Hvad gør du, hvis det ikke lykkes?

»Kæmper videre.«

 

Det tager kun 10 minutter

  • BUPL’s vilkårsundersøgelse bliver mailet til omkring 30.000 medlemmer.
  • Det tager omkring 10 minutter at svare på de godt 20 spørgsmål om dine arbejdsvilkår.
  • Du får en mail med link til undersøgelsen tirsdag den 26. februar om aftenen.
  • Undersøgelsen forventes afsluttet 11. marts.

BUPL’s krav til minimumsnormering

  • 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuen
  • 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaven
  • 80% pædagoger

Læs mere om BUPL’s minimumsnormeringer her.