I 12 forskellige kommuner bliver pædagoger nu sendt i strejke fra 4. april – medmindre det lykkes for forligsmanden at få parterne til at blive enige om en ny overenskomst. Vi vil ikke finde os i endnu en kriseoverenskomst, siger BUPL’s formand.

Opdateret d. 20. juni 2018

Af: Steffen Hagemann, journalist

Onsdag den 4. april vil i runde tal 30.000 børn ikke kunne komme i daginstitution. Og omkring 70.000 skolebørn vil heller ikke kunne komme i skole. Det bliver konsekvensen, når BUPL sender 5.200 pædagoger i strejke for at få mere i løn. Sammen med pædagogerne vil også lærere og pædagogmedhjælpere nedlægge arbejdet.

Her kan du se, om din kommune er strejkekommune. Du kan også se, om pædagogmedhjælperne fra FOA og lærerne fra Danmarks Lærerforening, DLF,  skal strejke i din kommune.

 

 

BUPL’s formand Elisa Bergmann har tirsdag den 6. marts sendt officielt konfliktvarsel til arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening. Hun er ærgerlig over, at det er kommet så vidt.

»Det er ikke den situation, vi havde håbet på. Vi var opsatte på at få en forhandlet løsning. Men der kommer tidspunkter, hvor man er nødt til at trække en streg i sandet. Og vi skal ikke finde os i, at vi skal have endnu en kriseoverenskomst,« siger Elisa Bergmann.

Strejken skal presse arbejdsgiverne

Hun beklager, at konflikten kommer til at gå ud over mange børnefamilier.

»Det handler ikke om, at vi vil genere børn og familier, men det er det værktøj, vi har til at presse arbejdsgiverne,« siger Elisa Bergmann.

Det er vigtigt at huske på, at det ikke kun er pædagogerne, der skal strejke, påpeger hun.

»Vi står ikke alene. Vi står sammen med 70.000 andre på det offentlige område, som gør fuldstændig det samme,« siger hun.

Strejken kan stadig undgås

Endnu er det dog slet ikke afgjort, at Danmark bliver ramt af storkonflikt. Siden 1. marts har overenskomstforhandlingerne for ansatte i stat, regioner og kommuner været underlagt forligsmand Mette Christensen. Hun skal forsøge at få parterne til at blive enige. Hun har også mulighed for at udsætte såvel strejken i to gange 14 dage, hvis hun skønner, at der er mulighed for, at forhandlingerne kan komme i mål.

Men præcis hvad der sker, og hvad der bliver forhandlet om, må man altså ikke referere, siger Elisa Bergmann.

»Men jeg ved, at der er møder i denne uge. Jeg håber, der kommer en løsning. Men det er ikke noget, der er let. Så havde vi jo ordnet det. Man skal nok belave sig på, at det ikke er noget, der bliver løst indenfor den første uge,« siger hun.

I en pressemeddelelse fra 1. marts lover Kommunernes Landsforening at svare igen med ’en omfattende lockout’, hvis de kommunalt ansatte går i strejke.