Model over grundbegreber i det pædagogiske arbejde: socialisering, omsorg, dannelse, læring, fællesskab og individ samt pasning og udvikling. Pjecen tilstræber at danne udgangspunkt for refleksioner over pædagogisk arbejde samt pædagogens roller og opgaver.

Opdateret d. 22 februar, 2018

I denne pjece præsenterer vi BUPL’s bud på det pædagogiske arbejde og diskuterer rammerne for det arbejde, som mere end 90.000 pædagoger udfører hver dag over hele landet. Pjecens bud kan bruges som udgangspunkt for en diskussion internt i pædagogprofessionen og er samtidig et bud, som kan bruges udadtil til forældre, forvaltning og politikere.