Inden jul var ansatte i pædagogiske institutioner blandt de hårdest coronaramte faggrupper i Danmark. Alligevel mente direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm ikke, at pædagogerne som erhvervsgruppe havde mere smitte.

Opdateret d. 12. januar 2021

Af: Af Steffen Hagemann og Jesper Nørby, journalister,

Inden jul viste smittetal fra Statens Serum Institut, at ansatte i pædagogiske institutioner, især vuggestuer, integrerede institutioner og ungdomsklubber, var blandt de erhvervsgrupper, hvor flest havde oplevet smitte med coronavirus.

Flere pædagoger undrede sig på blandt andet facebook og i henvendelser til BUPL over, hvorfor daginstitutionerne ikke skulle overgå til nødpasning, da statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag den 5. januar 2021 strammede skruen yderligere på coronanedlukningen.

Det medførte også en række kommentarer på sociale medier, da Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, påpegede, at personalet i daginstitutioner ikke er mere smittet end befolkningen som helhed.

”Når vi kigger på de voksne, som passer børnene i institutioner, ned på erhvervsgrupper, så kan vi ikke se noget mønster i, at der er mere smitte i de erhvervsgrupper. Så det er det, der er kernen i vores risikovurdering, for så vidt angår børneområdet,” sagde han på pressemødet.

Han påpegede også, at børn i alderen 0-9 år er mindre tilbøjelige til at sprede smitte og blive smittet. Samtidig bliver de sjældent alvorligt syge, så børn udgør ifølge Søren Brostrøm ikke en risikogruppe.

Brostrøm vil ikke uddybe kommentar

Børn&Unge har bedt om et interview med direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm for at få ham til at forklare, hvad han baserer sit udsagn på.

I Sundhedsstyrelsen har man afvist at give os et interview, men henvist til Statens Serum Institut, som ifølge Sundhedsstyrelsen bedre kan forklare tallene bag Søren Brostrøms udsagn.

I Statens Serum Institut mener man, at det er Sundhedsstyrelsen, der skal svare. I Sundhedsstyrelsen vil Søren Brostrøm dog stadig ikke stille op til interview.

Fra Tina Guldmann Gustavsen, pressechef i Sundhedsstyrelsen, har vi dog fået følgende forklaring på mail:

’Vi ved fra Statens Serum Institut, at deres seneste overvågningsdata fra den 29. december 2020 viser, at positivprocenten blandt de testede børn i alderen 0-9 år er på 2,9 procent, hvilket er en lavere positivprocent end samtlige andre aldersgrupper, på nær de 70-79-årige. Desuden viser de seneste tal fra 21.-27. december 2020, som vi har modtaget fra Statens Serum Institut, at positivprocenten for ansatte i vuggestuer og aldersintegrerede institutioner nu er på nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet (hhv. 2,89 procent og 2,71 procent i forhold til. 2,42 procent).’

Nye tal: Institutioner har knækket smittekurven

I perioden 21.-27- december var hovedparten af landets daginstitutioner dog lukket på grund af juleferie, og smittetallene var væsentligt højere i de foregående uger.

Eksempelvis var positivprocenten for ansatte i vuggestuer og aldersintegrerede institutioner fra 7.-13. december henholdsvis 4,64 procent og 4,31 procent mod 3,0 procent i Danmark som helhed.

Til gengæld tyder meget på, at pædagogerne har været gode til at holde afstand og passe på sig selv og andre hen over julen. For de nyeste smittetal fra Statens Serum Institut, offentliggjort 12. januar, viser, at positivprocenten blandt ansatte i pædagogiske institutioner i den seneste uge har været lavere end i Danmark som helhed.

Under coronapandemien som helhed har 5,65 procent af personalet i integrerede institutioner været smittet, 5,07 procent for SFO og fritidshjem og 6,71 procent for fritids- og ungdomsklubber. For landet som helhed er det 3,12 procent.

Virolog: ”Jeg tillader mig at give Brostrøm ret”

Trods de højesmittetal i ugerne op til jul, bakker professor i virologi ved Københavns universitet, Allan Randrup Thomsen, op om Søren Brostrøms vurdering.

”Jeg vil tillade mig at give Søren Brostrøm ret,” siger han.

”Tallene viser ikke, at de ansatte nødvendigvis er blevet smittet på jobbet. Smittetallene for ansatte i vuggestuer har været højere end gennemsnitlig, men det kan eventuelt skyldes, at der er mange unge medhjælpere, og unge som gruppe er i højere grad smittet lige i øjeblikket. Derfor er man nødt til at kigge kritisk på tallene,” siger han.

Tal viser ikke, at smitten sker på jobbet

Risikoen for pædagogisk personale ligger sandsynligvis ikke på arbejde, mener Allan Randrup Thomsen.

”Hvis en person er smittet uden for jobbet og tager smitten med på jobbet, så er det ikke arbejdet med børnene i sig selv, der har smittet én. For undersøgelser antyder, at vuggestuebørn ikke er væsentlige spredere af coronasmitte. Der er selvfølgelig en risiko for, at en ansat, som er smittet i fritiden, kan smitte kollegerne. Men jeg mener ikke, tallene nødvendigvis antyder, at det er det, der sker i de institutioner, som har oplevet stigende smittetal,” siger Allan Randrup Thomsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der er meget få daginstitutioner, hvor man taler om udbrud af coronasmitte i forhold til plejehjem, påpeger han.

”Dette taler også imod, at daginstitutioner skulle være en kogekedel for smittespredning. Når vi har et forholdsvist højt smittetryk i samfundet, kan man ikke undgå, at der også vil være smitte blandt ansatte i daginstitutioner,” siger virologen.

BUPL: Vi kan ikke beskytte os med værnemidler

Den forklaring giver formand for BUPL, Elisa Rimpler ikke meget for.

”Om det er børnene, forældrene eller det pædagogiske personale, der smitter hinanden er jo underordnet. Vi kan jo se, at antallet af smittede har været næsten dobbelt så højt blandt det pædagogiske personale, som i resten af befolkningen. Det er et faktum, og det er det, der gør, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen mange steder,” siger BUPL-formanden.

Elisa Rimpler påpeger, at der dagligt løber meldinger ind om daginstitutioner og skoler, der må lukke og sende børn og personalehjem på grund af smitteudbrud.

”Når smittetrykket har været så højt for pædagoger, må der jo være en sammenhæng med vores arbejde som frontpersonale. Pædagogerne kan ikke beskytte sig med værnemidler og holde fysisk afstand til børn og unge på samme måde som andre faggrupper. Og vi er ofte samlet mange børn og voksne på få kvadratmeter,” fastslår hun.