Trods en travl hverdag må de kreative projekter ikke forsvinde ud af daginstitutionerne, siger forfatter til ny bog, som inspirerer pædagoger til at arbejde med børns billedsprog.

Udgivet d. 4. marts 2019

Af: Cæcilie Kallehave Jensen, Journalist

Med billedsprog kan børn omdanne deres indtryk til udtryk. Men de skal hjælpes af kompetente voksne, der kan lære børnene at fortælle, hvad der optager dem gennem tegning, maling og formning. Derfor har pæda­gog og lærer Merete ­Zoffmann skrevet bogen ’Fra indtryk til udtryk’. Bogen kan give inspiration til pædagoger og lærere, som gerne vil arbejde kreativt, men savner idéer og metoder. Den indeholder en ­teoretisk del med referencer til den nye styrkede pædagogiske lære­plan, men også en praktisk del med forslag til kreative aktiviteter.

Hvorfor er din bog vigtig?

»Det er vigtigt, at det kreative ikke forsvinder ud af daginstitutionerne på trods af en travl hverdag. Billedsprog kan være en velegnet måde at udtrykke læreplanens forskellige temaer på, og det kan også bruges til personligt udviklende akti­viteter. Når man beskæftiger sig med kropsop­levelser eller natur, kan børn fortælle om deres personlige erfaringer igennem tegning og værkstedsaktiviteter. Det, vi ser på billedet, vil altid være det, der har fanget børnenes opmærksomhed. Ved at tale med børnene om deres værker, får de voksne en viden om børnenes interesser – og kan i forlængelse af det tilrettelægge nye aktiviteter.«

Hvad kan børn få ud af et kreativt sprog?

»Børns kreative sprog dannes, når de får ny viden om sig selv og verden. Med billedsprog får de mulig­hed for at udtrykke deres nye erfaringer og oplevelser i verden. De får ­styrket ­deres selvværd, når de oplever, at de kan udtrykke deres måde at se verden på. Pro­cessen er sjov og ­lærerig for både børn og voksne. Det kan være en kilde til forståelse og give børn viden om sig selv og deres væren i verden.«

Hvordan kan pædagoger og lærere bruge din bog i hverdagen?

»Billedsprog er et visuelt sprog, som man kan tale om, fordi man har det foran sig. Man kan få indblik i børns oplevelse af verden. Jeg ­håber, at bogen kan blive et redskab for pæda­goger og lærere til at ­ar­bejde med billedsprog og traditioner på en let måde. Teorien er grund­­­l­æggende og nem at gå til. Bogen inde­holder en række idéer til ­tegning og ­traditionsformidling til både små og store børn. Den ­starter med idéer til de små med direkte ­anvisninger på, hvordan man ­præsenterer børn for ­aktiviteten, men også hvilke ­materialer og ­teknikker der skal ­bruges, så man nemt kan gå i gang. Desuden er der et ­afsnit om ­traditioner, hvor der ­gives en lang række idéer til, hvordan man kan arbejde med højtider.«

Om forfatteren

Merete Zoffmann er uddannet pædagog og har en overbygning i børne- og ungdomskultur. Hun har arbejdet som lektor ved Frøbelseminariet (Københavns Professionshøjskole i dag) og har mange års erfaring med kreativt arbejde med børn og unge.

Om bogen

’Fra indtryk til udtryk – billed­sprog og traditioner for børn’ giver inspiration til kreativt arbejde med børn. En teoretisk del har fokus på den nye styrkede læreplan, og en mere guidende del giver forslag til kreative aktiviteter med børn. Udgivet på forlaget Frydenlund. Vejl. pris 299 kr.