Pædagoger skal gøre børnene fremtidsparate ved at lade dem lege mere uden hensyn til læring og præstationer. Det mener professor og udviklingspsykolog, Dion Sommer, der er aktuel med en ny bog og snart runder et skarpt årshjørne.

Opdateret d. 18. oktober 2018

Af: Miriam Lykke Schultz (journalist), Jens Hasse (fotograf)

Forsyner nutidens daginstitutionen næste generation med de kvalifikationer, der er brug for i fremtidens samfund?

Det spørgsmål stiller professor i udviklingspsykologi Dion Sommer i sin nyeste forskning, og han konkluderer, at svaret langt hen ad vejen er et nej.

Han er sammen med sin kollega, Jacob Klitmøller, aktuel med bogen ’Fremtidsparat? Hinsides PISA – nordiske perspektiver på uddannelse’. Her er formuleret fem indsatser, der efter forfatternes mening kan gøre daginstitutionerne mere fremtidsparate.

»Der skal skrues ned for instruktionspædagogik og tidlig kognitiv træning og op for antallet af pædagoger og legende læring, hvis daginstitutionerne skal ruste børn til fremtiden,« siger Dion Sommer.

»Børn kan ikke undgå at lære, når de leger. Men frem for at være styret og overvåget af voksne skal legen ske ud fra børnenes eget perspektiv,« lyder budskabet fra professoren, der kunne fejre sin 70-års fødselsdag 20. oktober.

De gode tier

Dion Sommer beskriver sig selv som ’advokat for de næste generationer’. Og det er også som sådan, at han er kendt og respekteret, ikke mindst blandt mange pædagoger.

»Er der noget, der truer børn og deres opvækst, så er jeg der. Hver dag ser jeg mig selv i spejlet og spørger: Kan du være dig selv bekendt, og har du sagt fra?« siger han og kritiserer det han kalder ’en foruroligende forsigtighed’ i forskerkredse.

»Specielt yngre forskere pålægger sig selv tavshed i frygt for ikke at blive adjunkt, lektor eller få forskningsmidler, hvis de har været kritiske. Men når de ’gode’ tier, så hersker de andre,« siger han.

Med ’de andre’ mener Dion Sommer den tiltagende neoliberale detailstyring af daginstitutioner, der – imens forældrene er på arbejde – tester, tjekker og retter deres børn til, så de på alle leder og kanter kommer til at passe ind i konkurrencestaten.

»Samfundet er i gang med et enormt disciplineringsprojekt af den næste generation, så de kan blive velvillige, loyale arbejdssoldater, der ikke stiller spørgsmål,« mener han.

En hård verden

Der fokuseres meget på tidlig læring i disse år for at ruste børnene til en hård, konkurrencepræget verden.

Men i stedet for at lytte til den politiske dagsorden skal man se helt ind i generne og søge dybt ned i evolutionen for at forstå børns leg og læring, mener Sommer og tilføjer, at forsøg på tidlig læring faktisk skader børn.

»Forskningen dokumenterer, at jo tidligere man begynder med målstyret læring, jo dårligere går det med børn videre i skole- og uddannelsessystemet. Jo mere test og jo tidligere systematisk test, des mere skoleallergi, præstationsangst og mindre glæde ved at lære senere. Børn, der har haft fokus på en tidlig skolestart allerede i daginstitutionerne, bliver syv gange mere urolige end dem, der mødte en anden tilgang,« siger han på baggrund af sin bog fra 2015 ’Læring, dannelse og udvikling: Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole’.

Leg er læring

»I gamle dage så man et modsætningsforhold mellem det at lege og at lære, men i dag ved man, at hvis børn leger autonomt, så øges deres hjernes vækst og deres potentiale for at tage læring ind,« siger Dion Sommer og henviser i den forbindelse til begrebet ’epigenetik’, der handler om, hvordan miljøet konstant påvirker vores gener.

»Vores gener har nogenlunde samme udformning gennem tilværelsen, men der sker konstant epigenetiske ændringer. Det vil sige, at celler slukker og tænder alt efter, hvordan de bliver påvirket. Og leg har en særlig indflydelse på generne,« fortæller han og henviser til forskningen.

Den viser, at særligt berigende udviklingsmiljøer, hvor barnet er selvorganiseret og autonomt, tænder for celler i hjernen, som dæmper stresshormoner og producerer en form for stressrobusthed og -resiliens. Det vil sige, at hvis barnet får lov at lege frit, så bliver det mere modstandsdygtigt over for stress. Samtidig udbygges hjernen, og det betyder, at læringskapaciteten stiger, når børn leger, fortæller professoren, der netop nu skriver på en bog om leg.

»Når pædagogerne skal klæde næste generation på til fremtiden, er det vigtigt at have fokus på at fremme menneskelige kvaliteter, som ikke kan erstattes med kunstig intelligens. Det er blandt andet fantasi, kreativitet, socialitet, kooperation, evnen til at kunne aflæse andre menneskers intentioner, følelser og tanker,« siger han.

Bedre normeringer

På spørgsmålet om, hvad der er den vigtigste faktor, der skal være tilstede i børnehaver for at sikre børn gode udviklingsmuligheder, svarer Dion Sommer uden tøven:

»Normeringer overruler alt. Al forskning viser, at flere uddannede pædagoger kan øge kvaliteten og trivslen i daginstitutioner. Selv den mest kompetente og indlevende pædagog har ikke mulighed for at udfolde sine kvaliteter, når der er for mange børn. Det går ud over børnene, når der er for få pædagoger,« siger Dion Sommer, der mener, at der i disse år sker en diskvalificering af næste generation.

»Et stadigt mere brutalt samfund efterspørger robuste værdier. I de seneste ti år, hvor kommunerne har skåret i normeringer, skal man have flere og flere robuste medarbejdere, der forsøger at udvikle børns robusthed. Det er tid til at revurdere kursen, før skaden bliver alvorligere,« siger Dion Sommer.

Om Dion Sommer

Professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet.

Født og opvokset i Virklund ved Silkeborg.

Fylder 70 år 20. oktober.

Forelæser og optræder ved adskillelige nationale og internationale konferencer. Han er forfatter til flere end 150 publikationer, der er udgivet på mange sprog. Han er desuden aktiv forskningsformidler og mediedebattør, kendt som en hård kritiker af PISA-test og tidlig, målstyret skoleforberedelse i dagtilbud.

I sin fritid opholder han sig i sin bolig i Cori, syd for Rom, så ofte, han kan.

Han synger og spiller guitar i band, fisker, laver gourmetmad og vin og har sammen med sin hustru to voksne døtre.

Sommers nye bog

Sammen med kollegaen Jacob Klitmøller har Dion Sommer skrevet bogen

’Fremtidsparat? Hinsides PISA – nordiske perspektiver på uddannelse’, der netop er udkommet Hans Reitzels Forlag. Vejl. pris. 450 kr. Målgruppen for bogen er blandt andre pædagoger og lærere samt studerende.