Pædagog Nadia Atia har skrevet en børnebog om anderledes familieformer, så alle børn kan genkende sig selv i børnelitteraturen.

Udgivet d. 25. marts 2019

Af: Cæcilie Kallehave Jensen, journalist

I følge Danmarks Statistik findes der 37 forskellige familieformer her i landet, men det er langt fra dem alle, der er repræsenteret i børnelitteraturen. Pædagog Nadia Atia forsøger at gøre op med det i bogen ’Noah & Lily – et familiestamtræ’. Ifølge hende er det vigtigt, at der findes børnebøger, som afspejler en mangfoldig verden.

»Gennem min tid som pædagog har jeg oplevet, hvor betydningsfuldt det er for børn, at de har karakterer, som de kan genkende sig selv i, uanset hvilken familiekonstellationer de har,« siger hun.

Bogen handler om søskendeparet Noah og Lily, som bor sammen med deres mor og mama. Hensigten er, at den også får sat gang i en dialog om alle aspekter af forskellighed.

»Mit håb som pædagog er, at bogen kan bruges til at tale med børn om familieformer og forskelligheder,« siger Nadia Atia.

Hvordan kan pædagoger bruge bogen?

»Jeg håber, at man i daginstitutioner og skoler kunne planlægge forløb med flere didaktiske overvejelser. Pædagoger arbejder med familie til en vis grad, men det bliver ofte en aktivitet, hvor man skal tegne sin familie, tage tegningen med hjem, og så bliver der ikke gjort mere ud af det. Jeg tror, det er vigtigt, at man går mere i dybden og får flere vinkler på, så børnene præsenterer familierne for hinanden. På den måde får man skabt en samtale om, hvordan familier også kan se ud. Gennem litteratur og dialog kan pædagoger være med til at understrege, at alle familier er fantastiske, perfekte og rigtige, lige præcis som de er.«

Hvad har hensigten været med din bog?

»Jeg ønskede at skrive en børnebog, som vægtede identitetsdannelse, inklusion, udvidelse af normalitetsforventninger, social diversitet og respekt for forskelligheder. Børnene skal se og være nysgerrige på det, som er anderledes, og respektere det, der er forskelligt hos hinanden. Jeg håber, at den kan give anledning til, at vi får didaktiske overvejelser om, hvordan vi kan være med til, at børn kan genkende og spejle sig i alle sammenhænge, så de derigennem får en identitetsopbygning. Derved bliver diversitet forhåbentligt mere præsent i børnenes hverdag.«

Hvorfor er det vigtigt, at børn lærer om diversitet og forskelligheder?

»Det er jo en mangfoldig verden, vi lever i. Børn skal også præsenteres for, at verden ikke kun ser ud, som den gør hjemme hos dem. Familier er forskellige, og det er væsentligt at få italesat overfor børnene. Og som pædagog kan vi søge for, at børn bliver præsenteret for mangfoldighed og forskellighed allerede i en tidlig alder.«

 

Om forfatteren

Nadia Atia er uddannet pædagog og arbejder i en daginstitution. Med bogen ’Noah & Lily – et familiestamtræ’ vil hun italesætte og normalisere forskellige familiekonstellationer og dermed give alle børn mulighed for at genkende og spejle sig i børnelitteraturen.