Denne rapport er blevet til som led i BUPL’s Satsningsområde om Børn og unges kompetenceudvikling, som BUPL’s kongres vedtog november 1998.

Rapporten består i 5 forskeres bidrag til en diskussion af begrebet kompetence i relation til børn samt en sammenfatning ved cand.psych. Daniela Cecchin, BUPL.