Boern Amp Unge Agicsonka 141


»De danske pædagoger er især gode til at skabe fælleskaber og yde omsorg, men det også vigtigt med fokus på at skabe gode læringsmiljøer,« siger Agi Csonka