Børnehuset Nyrup får prisen som Årets Dagtilbud for dens fokus på kreativitet og eksperimenterende fællesskaber. BUPL er med til at uddele prisen, som hylder den enkelte institution, men som også skaber opmærksomhed om alle pædagogers fantastiske arbejde.

Opdateret d. 8. april 2019

Af: Tríne Vinther Larsen (Journalist), Pressefoto

Et helt fantastisk børne- og læringsmiljø, der bobler af kreativitet og eksperimenter i børnefællesskaber. Det er blandt årsagerne til, at Børnehuset Nyrup i Helsingør i år løber med prisen som Årets Dagtilbud.

Prisen uddeles af Børne- og Socialministeriet i samarbejde med et fagudvalg, hvori BUPL også er repræsenteret, og BUPL-formand Elisa Rimpler deltog, da institutionen den 19. november 2018 fik prisen overrakt af børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Børn og pædagoger havde pyntet op til fest i børnehusets gymnastiksal, og meningen med prisen er netop en fejring af det fantastiske arbejde og den udvikling, som børn gennemgår i landets mange daginstitutioner, fortæller Elisa Rimpler.

»Vi er med til at uddele den her pris for at hylde det gode, pædagogiske håndværk og for at udbrede kendskabet til, hvad en daginstitution gør for børn. Alt for ofte omtales daginstitutioner som et sted, hvor børnene opbevares, når forældrene er på arbejde, men ved at vise et konkret eksempel på en fantastisk daginstitution, så sætter vi i virkeligheden fokus på alle pædagogers arbejde og får lejlighed til at drøfte, hvor vigtig den gode pædagogik er for det gode børneliv og for børns livsbetingelser i det hele taget,« siger BUPL-formanden.

Om hvorfor Børnehuset Nyrup blev valgt som eksempel på det gode pædagogiske arbejde siger hun videre.

»Det er en institution, hvor man i høj grad følger barnets spor, men også hele tiden har fokus på, hvordan kan man kan udfordre børnene. Man har øje for børneperspektivet, og samtidig også for at igangsætte spændende projekter og skabe gode legemiljøer, der udfordrer børnene på deres kreativitet. Det er noget af det, der gør den her daginstitution god og til et forbillede for pædagogisk arbejde.«

Kreative på papir og iPad

I nomineringen af Børnehuset Nyrup hed det blandt andet, at institutionen fortjente prisen for dens arbejde med ’eksperimenterende fællesskaber og IT på 0-6 årsområdet’.

Og da Børn&Unge nogle dage før prisuddelingen besøger huset har alle børn og voksne gang i et eksperimenterende billedkunstprojekt om stjerner, solen, planeter og rummet, og IT-værktøjer er en naturlig del af børnenes kreative processer. Hele huset fra yngste vuggestuegruppe til børnehavens storegruppe er fuldt fordybet i deres grupperum.

Der bliver klippet stjerner, modelleret rumfigurer og limet himmelstøv på flotte håndtegnede kulisser, samtidig med at børnene med en iPad tager billeder til en stop-motion film om rummet eller til at dele på institutionens Instagram-profil.

»Eksperimenterende fællesskaber, børns udtryksformer og kreativitet er det pædagogiske grundlag for alt, hvad vi foretager os, og det digitale er tænkt ind mange steder,« forklarer Eva Meyer om institutionens kreative arbejde med både papir og iPad.

Men det digitale bruges kun, når det giver mening, understreger hun også.

»Vi kunne for eksempel aldrig finde på at lade børnene tegne på en iPad, for det har vi papiret til. Vi bruger heller ikke iPad’en til spil eller læringsapps, for det giver ikke mening i en daginstitution, hvor man er mange sammen. Her bør man bruge det digitale på måder, hvor man udnytter, at man er et fællesskab og kan skabe noget sammen. For os er det digitale bare et plus, fordi det giver os nye måder at være kreative, eksperimenterende, undersøgende og skabende sammen med børnene på,« siger hun.

Digitalt løft af fagligheden

Det digitale er også et plus, der har medvirket til at løfte det faglige arbejde i børneinstitutionen, har børneministeren bemærket.

Det fremgår af ministeriets pressemeddelelse om kåringen af Årets Dagtilbud.

»Vuggestuen og Børnehaven Nyrup viser, at når man bruger de muligheder, der er i digitale redskaber, så udvider det horisonten for både børn og personale, og det giver det pædagogiske personale endnu bedre redskaber til at følge børnenes spor og nysgerrighed i det pædagogiske arbejde. Jeg er enig med fagudvalget, der har udpeget Nyrup til årets dagtilbud, i, at det er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde med børneperspektiv, deltagelse og kreativitet fra den styrkede pædagogiske læreplan, hvor det digitale ikke er målet i sig selv, men et middel til at give en ekstra kvalitet til det pædagogiske arbejde på en måde, så det løfter fagligheden,« siger Mai Mercado (K) her.

Glade og stolte pædagoger

Helsingør Kommune har også bemærket børnehuset høje faglighed, for det var kommunen, som tidligere på efteråret indstillede institutionen til prisen som Årets Dagtilbud.

Både pædagoger og leder Eva Meyer oplever det som en faglig anerkendelse at blive indstillet og nu også at få prisen, fortæller lederen.

»Vi er jo vildt glade og vildt stolte over det, og det er en enorm faglig anerkendelse også. Vi er meget glade og har lyst til at råbe meget højt, og det gør vi også på et tidspunkt. Der skal fejres og festes,« siger hun.

Med prisen følger en check på 20.000 kroner, og personalet har endnu ikke fundet ud af, hvordan pengene skal bruges. Men at de skal gå til noget kreativt for både børn og personale er sikkert. Både en campingvogn, en swimmingpool eller et cirkustelt har været på tale.

»Det skal vi finde ud af sammen. Det eneste jeg ved er, at pengene ikke skal bruges på noget driftsagtigt. Det skal bruges på noget sjovt og noget for fællesskabet,« siger Eva Meyer.

Læs reportage fra Børnehuset Nyrup i Børn&Unge nr 15, som udkommer den 29. november 2018.

Læs mere om Årets Dagtilbud 2018.

Læs mere om Børnehuset Nyrup.