Få styr på retningslinjerne for badning med børn.

Opdateret d. 2. december 2019

Det daglige ansvar for børns sikkerhed ved badning ligger hos lederen. Men alle voksne – pædagoger, medhjælpere og andre – der har børn i deres varetægt i det daglige arbejde i daginstitutionerne har ansvar for badende børn.

Rådet for større badesikkerhed anbefaler, at alle institutioner udarbejder klare retningslinjer for badning. Retningslinjerne skal tilpasses børnene i den enkelte institution med hensyn til alder og udviklingstrin.