Børn husker skolestarten som en tid med intense følelser af både forventning og frygt. Tryghed og følelsen at høre til er vigtigst for børnene i overgangen, viser Maja Højslet Schürers nye forskning.

Udgivet d. 19. april 2021

Af: Marie Bille, journalist / Foto: Colourbox,

Hvad husker du fra din skolestart? Spændingen og følelsen af nu at være blevet stor og så alligevel meget lille mellem de større børn i skolegården? En ny skoletaske og måske en ny ven?

Vi bærer minder om skolestarten med os langt ind i livet, og de er med til at definere vores egen historie om os selv og vores forhold til skolen. Børns fortællinger om, hvad husker fra deres første tid i skolen, kan give pædagoger afgørende viden om, hvad der er vigtigt for børnene i overgangen.

Det fortæller Maja Højslet Schürer, der forsker i børns minder om skolestart. Sammen med to af de mest internationalt anerkendte forskere i overgangen, australske Sue Dockett og hendes mand Bob Perry, har hun interviewet 10-11-årige børn om, hvad de husker fra deres skolestart, og hvad der var vigtigt for dem.

”Vi finder ud af, at det er utroligt vigtigt, at børnene føler sig trygge i skolen. De søger en følelse af at høre til. Den følelse opnår de gennem relationer til andre børn, pædagogerne og lærerne,” siger Maja Højslet Schürer.

Resultaterne af forskningen er endnu ikke videnskabeligt publiceret, men er en del af ph.d.-afhandling, som hun afslutter i juli 2021.

Forsker rejste til Australien

Maja Højslet Schürers forskning er foregået i både Danmark, Kina og Australien. Hvorfor rejser en dansk forsker til den anden side af jordkloden for at blive klogere på skolestarten?

”Da jeg gennemgik litteraturen, kunne jeg se, at Sue Dockett og Bob Perry har skrevet allermest om overgange. De har en pædagogisk vinkel, og jeg er selv uddannet pædagog, så derfor var det spændende for mig at samarbejde med dem,” siger Maja Højslet Schürer.

Australske børns oplevelser kan godt overføres til en dansk sammenhæng, mener hun.

”Udfordringen i overgange og grunden til, at det er interessant at blive ved med at forske i, er, at der sker så mange forandringer samtidig. Ny institution, nye voksne, nye regler, nye måder at lære på. Sådan er det både i Danmark og i Australien,” siger hun.

Børn husker den svære skolestart

Børnene husker især det, der handler om den svære skolestart. Om hvor vigtigt det var at føle sig tryg.

”Børnene fortæller om at være bange for skolestarten. Der er en masse følelser i spil, som de sætter ord på. Det er en intens tid for dem, fordi følelserne bliver meget intense. Især i starten og så bliver de lidt mindre undervejs,” siger Maja Højslet Schürer.

Det kunne forstås sådan, at skolen bliver et bedre og bedre sted at være med tiden, men sådan er det ikke nødvendigvis, forklarer Maja Højslet Schürer.

”De her overgangsfølelser svinger op og ned, det er ikke en lineær proces. Børnene oplever endnu en overgang, når de starter i 1. klasse, der fremkalder nogle af de samme følelser som skolestarten gjorde. Derudover føler langt fra alle børn, at de hører til i skolen efter det første år. En dreng fortalte, at han var trist i skolen det første år, og at det tog ham to år, før han følte, at han hørte til,” siger hun.

Nye tider, samme store følelser

Med indførelsen af den obligatoriske 0. klasse, skoleforberedelse i børnehaven og udbredelsen af en tidlig SFO er rigtig mange pædagoger i dag involveret i skolestarten.

”De seneste 20 år er der kommet et tættere samarbejde med overgangssamtaler og aktiviteter på tværs af børnehave, SFO og skole. Der er sket meget positivt,” siger Maja Højslet Schürer.

Men børnenes store følelser er de samme, som de altid har været, tyder forskningen på.

”Nogle af de forskningsartikler, vi har læst op på, handler om ældre mennesker, der husker tilbage på deres skolestart helt tilbage fra før krigen. De husker jo nogle af de samme ting, som børn fortæller om i dag. Det handler også om at være spændt på at starte i skole, om at være lidt bange og samtidig føle sig stor. Måske husker man nyt tøj eller en ny skoletaske. De samme ting husker man jo også selv, og der kan man spejle sig i børnene,” siger hun.

Om forskeren

Maja Højslet Schürer er ph.d.-studerende og forsker i overgangen fra børnehave til skole ved institut for Kultur og læring, Ålborg Universitet. Hun har en kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi fra Aarhus universitet, og har læst psykologi som sidefag på Aalborg universitet. Hun er uddannet pædagog og har tidligere arbejdet 13 år i praksis.

Om forskningen

Som en del af sit ph.d.-projekt om overgangen fra børnehave til skole har Maja Højslet Schürer forsket sammen med de to australske forskere Sue Dockett og Bob Perry. Hun forskede et år i Australien på projektet ’Expectations and experiences of starting primary school’, der blandt andet handler om børns minder om skolestarten og de følelser, overgangen er forbundet med. Datagrundlaget er interview med 21 børn. 11 børn gik i 4. og 5. klasse. 10 var børnehavebørn, som blev skolebørn i perioden.