6 ud af 10 pædagoger, der er blevet fyret på grund af besparelser, kommer fra skole- og fritidsområdet. Det er logisk nok, mener Skolelederforeningen. Der er brug for at få området højere op på den politiske dagsorden, mener BUPL.

Opdateret d. 10. september 2020

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Hvis du som pædagog er ansat på skole og SFO, har du større risiko for at blive fyret som følge af besparelser, end hvis du arbejder i daginstitution. Det viser en ny opgørelse over afskedigelsessager afsluttet i 2019, som BUPL har foretaget.

6 ud af 10 pædagoger, der er blevet afskediget på grund af nedskæringer eller har fået skåret i antallet af timer, kommer fra stillinger i skole eller SFO. Og det selvom kun 3 ud af 10 BUPL-medlemmer arbejder på skoleområdet.

Det overrasker ikke Lars Søgaard Jensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for skole- og fritidsområdet, der med hans ord har været ramt af nedskæringer på nedskæringer de sidste mange år.

»Minimumsnormeringer er sat højt på den politiske dagsorden, og mange kommuner er nu begyndt at investere mere i dagtilbud. Men samtidig med den positive udvikling på området for 0-6-årige børn, ser vi stort set ingen kommuner prioritere pædagogikken i SFO, klub eller skole,« siger Lars Søgaard Jensen.

 

En fælles indsats

Ifølge Lars Søgaard Jensen bliver netop SFO-, klub- og fritidsområdet et vigtigt punkt på BUPL’s forestående kongres, hvor han vil lægge op til at gøre emnet til et særligt fokusområde for fagforbundets aktiviteter den kommende tid.

»Vi bliver nødt til at få politikerne til at indse, at pædagoger i skole og fritid har en stor betydning for børns trivsel og fællesskaber. Det er en fælles indsats, centralt og lokalt i kommunerne, der skal til, for at kommunerne begynder at forstå, hvad det er, de er ved at smide ud med badevandet,« mener Lars Søgaard Jensen.

»Vores medlemmer, der arbejder på skoleområdet, føler sig meget overset. Det er svært at finde politikere, der taler med engagement om andet end undervisningen, men pædagoger spiller en væsentlig rolle i børns liv i og udenfor skolen, og det må vi få politikerne til at forstå,« siger han.

 

Ubehageligt, men logisk

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er ikke overrasket over, at flertallet af afskedigede pædagoger stammer fra skoleområdet.

»Det er ubehageligt for mig at sige, men det er logisk nok. Vi ser, at flere og flere forældre melder deres børn ud af SFO, også selvom mange skoler har gjort brug af muligheden for at forkorte skoledagen og give børnene mulighed for flere timer i SFO’en,« siger Claus Hjortdal, som også forklarer afskedigelserne med det faldende børnetal.

»Især i yderkommunerne bliver skolernes økonomi dårligere, for hvis du kun har 14 børn i en klasse, får du kun penge for de 14 børn, men du skal stadig udfylde deres skema med de timer, de skal have, og de tilhørende faguddannede lærere. Du bliver nødt til at skære der, hvor det er muligt, og det vil typisk være der, hvor du har dobbeltlærere eller pædagoger i undervisningen,« siger han.

Pædagoger tilføjer stor værdi til skoleområdet, mener Claus Hjortdal, som derfor opfordrer sine medlemmer til at holde fast i de forskellige fagligheder.

»Jeg har ofte i taler lagt vægt på, at vi skal passe på ikke at gøre lærerfagligheden til den eneste faglighed i skolen. Men jeg ved, at mange kommuners økonomi er ekstremt stram, og at det er et krav fra forvaltningerne, at skolerne har faguddannede lærere til at undervise i de rigtige fag på det rigtige tidspunkt. Når du som skoleleder har lagt det skema, er der ikke det store tilbage at gøre godt med,« siger Claus Hjortdal.

Kommunernes Landsforening, KL, har ikke ønsket at kommentere BUPL’s afskedigelsesstatistik.

 


 

BUPL har større succes
  • I 82 % af alle de afskedigelsessager afsluttet i 2019, som BUPL har forhandlet for medlemmerne, har BUPL opnået et bedre resultat for pædagogen, end arbejdsgiveren havde lagt op til. I 2018 var den tilsvarende andel 79 %.
  • Knap 5,8 mio. kr. lykkedes det BUPL at forhandle hjem til medlemmerne i forskellige godtgørelser efter afskedigelser.

Kilde: Statistik for afskedigelser i 2019. En opgørelse over alle afsluttede sager i 2019. I alt har BUPL afsluttet 1.538 sager om afskedigelse i 2019.