Det gode børneliv er udfordret i denne tid. Børn tør ikke kramme pædagogerne, den frie leg er begrænset og kan afbrydes med ’husk at hold afstand’. Det bekymrer pædagoger og forsker.

Opdateret d. 30. april 2020

Af: Mathilde Graulund, Journalist, foto: Colourbox

Du skal holde afstand. Du skal lege inden for et afgrænset område, og du må kun lege med de børn, du er sat i gruppe med.

Sådan lyder et par af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som har sat sig i børnene. Selvom flere indordner sig, så er der børn, der er skræmte af retningslinjerne for genåbningen af dagtilbud og er bange for at overtræde dem. Det fortæller pædagog Dorte Børgesen fra Børnehuset Bifrost i Skanderborg.

»I denne her corona-lockdown har forældrene fortalt børnene, at man skal undgå at være tæt på hinanden. De har skulle holde afstand til bedsteforældrene og har ikke måtte besøge nogen. Så åbner institutionerne igen, og så er det lige pludselig okay at kramme de voksne i børnehaven. Det skift har børnene rigtig svært ved,« siger hun.

Dorte Børgesen har flere gange oplevet, at børn ikke har turde kramme hende, hvis hun ville trøste. De trak sig fysisk fra hende i frygt for at overtræde retningslinjerne. Det er bekymrende, siger hun.

»Det er svært for børnene at være i, når der er så mange begrænsninger. Det skal ikke blive ved for længe endnu. Så er der nogle børn, der kommer i klemme,« siger Dorte Børgesen.

Børn skal ikke holde afstand

Som en del af Sundhedsstyrelsens retningslinjer er børnene sat i legegrupper, som pædagogerne har valgt. Pædagog Malou Munch har en søn på seks, der er startet i førskole. Han er sat i en gruppe, hvor han ikke kender nogen af børnene. Han er ked af, at han ikke kan lege med nogle af dem, han kender og har ikke lyst til at tage af sted om morgenen, fortæller Malou Munch.

»Han græder, når han bliver afleveret. Når vi spørger, hvad han har lavet i løbet af dagen, så siger han: ’Jeg har leget, men jeg skal holde afstand.’ Og så vil han ikke snakke mere om det,« siger hun.

Det bekymrer Malou Munch, at børn tror, at de skal holde afstand til deres legekammerater og pædagoger.

»Børnene skal ikke holde afstand, de skal have lov til at lege og ikke blive afbrudt af, at de skal huske at holde afstand. Det skal de slet ikke bekymre sig om,« siger hun.

Malou Munch er selv nyuddannet pædagog og ansat i Vuggestuen Kløvervangen og har været med til at sammensætte børnegrupper. Selvom børnene er sat sammen ud fra de bedste intentioner og kendskab til legerelationer, så begrænser de børnenes leg, siger hun.

»Jeg frygter, at den i forvejen spæde fantasifulde leg får et kæmpe knæk. At den gradvist forsvinder. Friheden til at være barn og kunne lege og være til stede er enormt begrænset,« siger Malou Munch.

Mangler børnenes perspektiv

Endnu en bekymret pædagog er Karina Amdisen Bonde Nilsson. Hun mener ikke, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer tager afsæt i børneperspektivet. I sidste uge var de samme fem børn sammen med en pædagog det samme sted på legepladsen hele dagen hver dag, fortæller hun. Nu har de fået tilladelse til at samle ti børn, der selv danner små grupper. Det giver børnene lidt mere frihed, men de er stadig begrænsede, siger hun.

»De har stadig ikke den frie bevægelsesmulighed, og det strider helt imod børnenes natur som små livsvæsener, der er på opdagelse,« siger Karina Amdisen Bonde Nilsson, der er pædagog i Ballerup.

Når Annegrethe Ahrenkiel, der er leder for Daginstitutionsforskning (CeDif) på Roskilde Universitet, hører om pædagogernes oplevelser, bliver hun også bekymret for børnene. Det blev hun allerede, da hun læste retningslinjerne, fortæller hun.

»Jeg tænkte, hvordan skal det kunne lade sig gøre at følge dem? Jeg er meget bekymret for, at den her intensivering af sundhedstiltag på dagtilbudsområdet skaber endnu flere rigide og fastholdte regler, som virkelig forhindrer i at tage afsæt i børnenes perspektiver og interesser,« siger Annegrethe Ahrenkiel.