BUPL’s pjece om barselsorlov for pædagoger og pædagogisk personale på frie grundskoler og friskoler.

Opdateret d. 5. februar 2019

Her kan du læse om dine muligheder før, under og efter barsel. Pjecen henvender sig til både mødre, fædre, registrerede partnere og adoptanter, som er ansat på en fri grundskole eller friskole.

Hent pjecen:

Barsel og adoption på de frie skoler (pdf)

Pjecen er også oversat til tysk. Hent tysk version:

Mutterschutz und Adoption an den freien Schulen (pdf)