BUPL’s pjece om barselsorlov for pædagoger og pædagogisk personale på frie grundskoler og friskoler.

Opdateret d. 28. juni 2018

Her kan du læse om dine muligheder før, under og efter barsel. Pjecen henvender sig til både mødre, fædre, registrerede partnere og adoptanter, som er ansat på en fri grundskole eller friskole.