Om vuggestuepædagogik, om vuggestuen som udviklingsrum, om individ og fællesskaber, nærvær, omsorg, socialisering, leg, læring og kommunikation. Endvidere om læreplaner, spisekultur, måltider og forældresamarbejde.

Opdateret d. 22 februar, 2018

Denne pjece er tænkt som en indføring i en spændende og særlig del af den pædagogiske profession. Pjecen vil skabe en øget interesse om hvad vuggestuerne og småbørnspædagogikken kan og vil. Den øgede interesse skal tilgodese flere formål. Dels skal den få flere pædagoger til at interessere sig for småbørnspædagogikken, også i de integrerede institutioner, men den skal også få flere pædagoger til at vælge vuggestuen som arbejdsplads.