Usikkerhed, manglende overskud og tvivl om fremtiden rammer børnene, når forældrene er arbejdsløse. Læs, hvad blandt andet Børnerådet mener om emnet og lær, hvordan du genkender og håndterer krisens børn.

Opdateret d. 14 august, 2014

Arbejdsløshed rammer børnene – men emnet har ikke haft forskernes interesse

Børn af arbejdsløse forældre lider i udpræget grad af psykosomatiske symptomer, eksempelvis hovedpine, mavesmerter, træthed og spiseproblemer. Det dokumenterede en undersøgelse fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2003.

I Børnerådet undrer projektmedarbejder Heidi Sørensen sig over, hvor lidt forskning, der faktisk eksisterer på området. Hun synes, det er mærkeligt, at det ikke er blevet nærmere undersøgt, hvad arbejdsløshed gør ved børn, og hvordan arbejdsløshed opfattes fra et børneperspektiv.

Hent og læs hele artiklen (pdf)


Sådan genkender du krisens børn

Børn af arbejdsløse kræver mere opmærksomhed fra pædagogerne. Det fortæller pædagog René Meyrowitsch, som gjorde sine erfaringer under 1980’ernes finanskrise.

Børn af arbejdsløse kan kendes på, at de kan:

 • blive mere indelukkede
 • blive dårligere til at byde ind i et socialt fællesskab
 • blive mere opmærksomhedskrævende
 • være trætte og har søvnproblemer
 • opleve mavesmerter
 • have spise- og/eller fordøjelsesproblemer
 • blive ukoncentrerede
 • have lavt selvværd
 • virke angste og/eller nervøse

Hent og læs hele artiklen (pdf)


Sådan tager du hånd om krisens børn

Pædagoger kan være med til at åbne det tabu, som arbejdsløshed kan være. I børnehuset Bulderby i Lyngby hjælper de både arbejdsløse forældre og andre arbejdsløse.

Pædagoger kan gøre en del for at hjælpe krisens børn og deres forældre:

 • Tal med forældrene om situationen, så I kan have en dialog om børnenes trivsel.
 • Anerkend barnets talenter og kompetencer.
 • Sørg for, at barnet får nogle succesoplevelser.
 • Tal med børnene om arbejdsløshed.
 • Vær opmærksom på barnets sociale relationer.
 • Overse ikke det ‘nemme’ barn, der måske forsøger at skjule noget.
 • Drøft og del erfaringer med kolleger.

Hent og læs hele artiklen (pdf)


Hent og læs alle 3 artikler (pdf)