Lederes psykiske arbejdsmiljø har betydning for, hvordan lederen trives og udvikler sig i jobbet, men også for hvor god en ledelse vedkommende yder i forhold til institutionens medarbejdere. Pjecen giver dig både inspiration og praktiske redskaber til at udvikle en APV for ledelsen. 

Opdateret d. 20. februar 2018

Stressende og dårlige arbejdsforhold må ikke reduceres til den enkelte leders problem. Derfor kan være en god start at udarbejde en fælles leder-APV.