Antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen er cirka på samme niveau som sidste år. Men der er behov for at uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer, mener BUPL.

Opdateret d. 6. juli 2020

Af: Mathilde Graulund, Journalist

Med 5910 ansøgere er pædagoguddannelsen stadig landets største videregående uddannelse.

Det fremgår af en opgørelse over kvote 1-ansøgninger til de videregående uddannelser, der søndag blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Pædagoguddannelsen har fået 1 procent færre ansøgere sammenlignet med sidste år, og selvom det ikke lyder af meget, havde BUPL håbet på flere ansøgere. Det er der hårdt brug for, siger Lasse Bjerg Jørgensen, der sidder i forretningsudvalget i BUPL.

»Udfordringen er, at vi står i en situation, hvor vi får behov for rigtig mange pædagoger i fremtiden. For at følge med det stigende børnetal og få løftet ønsket om minimumsnormeringer, så har vi brug for 14.000 flere pædagoger de kommende ti år. Så ansøgertallet skal op, det er der akut brug for,« siger han.

Derfor kalder BUPL på politisk handling. For selvom pædagoguddannelsen fik en saltvandsindsprøjtning på 145 millioner kroner i forbindelse med finansloven for 2020, så har uddannelsen brug for et permanent løft. Uddannelsen har det laveste tilskud per studerende af alle videregående uddannelser. Det skal der laves om på, siger Lasse Bjerg Jørgensen.

»Vi skal have ambitioner på pædagoguddannelsens vegne, og ministeren bliver nødt til at prioritere flere ressourcer til pædagoguddannelsen, så vi kan indfri de studerendes forventninger og løfte dem fagligt,« siger han.

Ministeren vil se på indholdet i uddannelsen

94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse i 2020. Det er en stigning på 7 procent sammenlignet med sidste år. I top 10 over de mest søgte uddannelser har alle uddannelserne fået flere ansøgere undtagen pædagoguddannelsen, der har fået 1 procent færre. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen erkender, at der skal gøres noget ved pædagoguddannelsen for at tiltrække flere studerende.

»Det vigtigste er at sikre uddannelser, der klæder dem (pædagogstuderende, red.) ordentligt på. Uanset om de skal ud og være socialpædagoger, om de skal i skole/fritid eller ud til vores små børn, så er den pædagogiske faglighed rigtig vigtig. Det er der en opgave i. Noget af det handler om penge. Men der er også noget i indholdet af uddannelsen, vi skal se på. Det kommer jeg til at dykke ned i med Folketingets partier og alle de interessenter, der grænser op til pædagoguddannelsen, i den kommende tid,« siger ministeren i P1 Morgen.

BUPL peger på, at man fra politisk side bør løfte pædagoguddannelsen ved at genindføre faget pædagogik, forbedre studiemiljøet, skabe bedre praktikker og mere feedback. Det håber Lasse Bjerg Jørgensen, at der er rig mulighed for nu, hvor pædagoguddannelsen står overfor den helt store evaluering i år.

»Vi skal give uddannelsen en ny start. Det er en kæmpe indsats, der skal til. Derfor efterspørger vi også en national handleplan, så det kan lade sig gøre,« siger han.

Danske Professionshøjskoler: Bekymrende stilstand

På trods af øget søgning til videregående uddannelser står interessen for de store velfærdsuddannelser som pædagog, sygeplejerske og lærer stille. Formanden for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, kalder situationen for kritisk.

»Med et stigende antal børn og plejekrævende ældre, lav ledighed og forøgede politiske krav på dagtilbudsområdet og sundhedsområdet, er situationen meget kritisk. Særligt på dagtilbudsområdet, hvor minimumsnormeringer skal forøge andelen af uddannet personale, kigger vi ind i den perfekte storm de kommende år,« siger formanden.

Han peger, ligesom BUPL, på politisk handling nu.

»Det kalder på en langt mere robust plan og en samling af regering, fagforeninger og arbejdsgivere om at få styrket de unges interesse, løftet og investeret i uddannelserne og understreget og udviklet udviklingsveje og muligheder i pædagogfaget. Det kan kun gå for langsomt,« understreger Stefan Hermann i en pressemeddelelse fra Danske Professionshøjskoler.

De mest søgte uddannelser i 2020

1. Pædagog med 5910 ansøgere.

2. Sygeplejerske med 5112 ansøgere.

3. Medicin med 4462 ansøgere.

4. Civilingeniør med 3953 ansøgere.

5. Diplomingeniør med 3674 ansøgere.

6. Erhvervsøkonomi, HA Almen med 3233 ansøgere.

7. Socialrådgiver med 3170 ansøgere.

8. Psykologi med 3168 ansøgere.

9. Folkeskolelærer med 3049 ansøgere.

10. Jura med 2798 ansøgere.

Bliv klogere på, hvor kvote 1-ansøgere søger hen her.

Kilde: Undervisnings- og Forskningsministeriet