Det kommer ikke til at vrimle med mænd på landets pædagoguddannelser i år, men det gjorde det heller ikke sidste år. Eller forrige år. For antallet af mænd, som vil læse til pædagog, er stort set uændret siden 2016 trods kampagner og opfordringer.

Opdateret d. 23. august 2018

Af: Cæcilie Kallehave Jensen / Akrivfoto, journalist

Til september skal 4.957 pædagogstuderende begynde på deres uddannelse. Men kun 26 procent af dem vil være mænd, hvilket faktisk er stort set uændret siden 2016. Og 2017. Det har nærmest ikke rykket sig en millimeter siden 2016, hvor optaget af mænd var på 27 procent. Det er et reelt fald siden 2012, 2013 og 2014, hvor optaget af mænd toppede hidtil på 29 og 30 procent.

”Det er ærgerlig tendens, at det nu går tilbage igen, og i grunden underligt i lyset af at der er stor fokus på betydningen af mænds nærvær med børn. Det må give stof til eftertanke at udviklingen i for eksempel Norge og Tyskland viser en klar fremgang af mænd,” siger Steen Baagøe Nielsen, køns-, professions- og uddannelsesforsker ved Roskilde Universitet.

Med så relativt få mænd på uddannelsen, skal du altså heller ikke regne med, at det er en Anders, som åbner døren til grøn stue fremover. Det kan være problematisk ifølge forskere og interessenter.

»I relationsfag, hvor man har med mennesker at gøre, er det vigtigt med den størst mulige mangfoldighed. På den måde skal de pædagoger, som tager sig af børnene, gerne være blandet i forhold til eksempelvis køn, etnicitet og alder. Ikke mindst så børnene har noget at spejle sig i hos de voksne,« forklarer Kenn Warming, som er forsker ved Institut for Menneskerettigheder. Han har blandt andet har forsket i det kønsopdelte arbejdsmarked.

Det giver også nogle udfordringer, når det kommer til ligestilling, som vi gerne vil slå os op på i Danmark, mener Steen Baagøe Nielsen.

»Det kan være problematisk set fra et arbejdsmarkedsmæssigt perspektiv, at vi har jobområder, som kun ansætter det ene køn. Det giver et mindre fleksibelt arbejdsmarked, hvilket er et langsigtet og ligestillingsmæssigt problem,« siger han.

Desuden har de færreste arbejdspladser godt af, at der kun er ét køn af finde på stuerne – og det er ikke kun i forhold til børnene, men også i forhold til personalet.

»Vi ved også fra flere undersøgelser, at arbejdspladser med mangfoldighed, hvor kønnene for eksempel er blandet, giver det et bedre arbejdsmiljø end der, hvor det er enkønnet,« siger Kenn Warming.

Meget mere end bleskift og snotnæser

Årsagerne til mænds fravalg af pædagogstudiet, kan formentlig findes flere steder.

»Lønperspektivet kan have en betydning for mænds fravalg, men det, som min forskning har vist, er at mange ikke har et nutidigt billede af, hvad det vil sige, at arbejde indenfor det her fag. Mange tror måske, at der går lidt for meget bleskift, snotnæse og rundbordssamtale i det, hvilket ligger langt fra det arbejde, som rent faktisk foregår i institutionerne, hvor man virkelig kan være med til at præge børnene,« siger Kenn Warming.

Steen Baagøe Nielsen peger desuden på, at indsatsen for at få flere mænd til at søge pædagogstudiet, skal ske tidligere.
»Hvis man kigger på, hvad der skal til for at rekruttere mænd, så kan man klart gøre en del på uddannelserne og på institutionerne i forhold til at rekruttere og fastholde flere – ikke bare på uddannelsen, men også i jobbet. Men vi skal også have fat i en meget bredere vifte og typer initiativer. Indsatsen skal gå hele vejen fra drengene selv går i børnehave, til skolen, til erhvervspraktikker og til prioritering af det her i gymnasierne, så faget fremstår attraktivt,« siger Steen Baagøe Nielsen.

Viden om faget skal bane vej

Lasse Bjerg Jørgensen, som er hovedkasserer i BUPL og politisk ansvarlig for pædagoguddannelsen, mener også, at de unge skal have mere viden om pædagogfaget. Desuden kunne man også indsamle mere viden om, hvad der kunne lokke de unge mænd ind på pædagoguddannelsen.

»Det kunne være, at man skulle ud at lave en undersøgelse i blandt gymnasieelever eller andre ungdomsuddannelser, for at finde ud af, hvad de går og tænker på. Vi skal også fortælle de unge, hvor spændende det er både at læse til pædagog ikke mindst at være pædagog.«

En indsats, som kræver bred opbakning.

»Det er en indsats, som skal ske i samarbejde med professionshøjskolerne, Ministeriet, Kommunernes Landsforening og andre interessenter på området, for det er ikke kun en bekymring, som vi har – det er en almen bekymring for alle, som interesserer sig for børneområdet. Der er et stort ønske om, at få flere mandlige pædagoger, men der findes ikke nogen snuptagsløsninger. Vi bliver nødt til at lave en national strategiplan for, hvordan vi får flere mandlige pædagoger – og flere pædagoger i det hele taget,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.