Næsten hver fjerde studerende vil efteruddannes efter pædagogstudiet. De mener også, at de spiller en stor rolle i børns faglige læring, viser ny undersøgelse. Ambitiøse studerende, mener uddannelsesdirektør.

Opdateret d. 20 september, 2017

Af: Mathilde Margrethe Graulund, Journalist

Tusindvis af nye studerende starter hvert år på pædagogstudiet. Seks ud af ti af dem regner med at arbejde i institution eller på skole fem år efter, de er færdiguddannede. Resten af dem vil efteruddannes og arbejde som ledere. En af dem er Camilla Jacobsen. Hun vil efteruddannes, når hun er færdig på pædagoguddannelsen UCC Carlsberg til januar.

»Min plan er at efteruddanne mig. Jeg søger nok både ind på pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi og muligvis også antropologi,« fortæller Camilla Jacobsen.

Tænketanken DEA har i en undersøgelse spurgt 427 pædagogstuderende efter 1. semester om deres fremtidsplaner. Næsten en fjerdedel af dem har planer om at efteruddanne sig. På læreruddannelsen er det en sjettedel. Uddannelsesdirektør på professionshøjskolen, Lisbeth Harsvik, er positiv over de studerendes ambitioner.

»Der er brug for pædagoger, der læser videre, fordi det er med til at skabe den sammenhæng, vi gerne vil have mellem uddannelse og praksis. Det er positivt, selvom vi selvfølgelig ikke uddanner folk for, at de skal videreuddanne sig. Man skal ud og arbejde og bruge sin uddannelse. Men jeg synes, det viser, at vores studerende er ambitiøse,« siger uddannelsesdirektøren.

En del af børns faglige læring

Når de studerende bliver spurgt ind til, hvad de skal bidrage med som pædagoger svarer 87 procent ‘børns faglige læring’. 95 procent har også svaret, at de skal bidrage til børns sociale udvikling. Svarerne begejstrer uddannelsesdirektøren Lisbeth Harsvik.

»Der er sket et skift fra den gamle opfattelse af, at pædagoger kun skal være med til at udvikle børns sociale kompetencer. Vi har på uddannelsen et fokus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger, hvilket har gjort, at de studerendes fokus har flyttet sig. De ved, at det arbejde pædagoger laver også er en læringsproces for børnene,« siger hun.


Om undersøgelsen

Tænketanken DEA står bag rapporten ’Hvem er fremtidens lærere og pædagoger?’. 448 lærerstuderende og 427 pædagogstuderende er blevet interviewet i rapporten, som udkom i august 2017.