Nu er der hjælp på vej til arbejdspladser, der vil bekæmpe stressrelateret sygefravær. Nyt forskningsbaseret dialogmateriale giver input til, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med at forebygge stress i hverdagen og styrke arbejdsfællesskabet.

Udgivet d. 10. marts 2020

Af: Malene Mølgaard, journalist

Du kan ikke løse dine opgaver, som du gerne vil, og er frustreret over, at du skal gå på kompromis med din faglighed. Hvilken form for hjælp passer bedst på dig?

Sådan lyder et af spørgsmålene i det nye dialogmateriale, som ph.d. og post.doc Pernille Steen Pedersen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS har udviklet for at sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen og forebygge stress og stressrelateret sygefravær. Pointen er, at kolleger eller medarbejdere og ledere sammen diskuterer de forskellige dilemmaer og svarmuligheder og får blik for hinandens reaktionsmønstre, som eksempelvis kan være:

  • Mine kolleger skal først og fremmest lytte, når jeg lufter mine frustrationer.
  • Mine kolleger skal komme med et løsningsforslag.
  • Mine kolleger skal give mig plads til at finde en løsning (holde sig væk).
Forstå hinanden

For mennesker er forskellige og oplever ofte de samme udfordringer forskelligt. Der er også forskel på, hvad der gør os sårbare over for stress, ligesom vi har forskellige behov for anerkendelse, viser Pernille Steen Pedersens forskning.

»Ved at forstå hinanden bedre og få et sprog for det, der er svært, kan man på arbejdspladsen bedre undgå misforståelser, moralske konflikter og opløse følelsen af skam over ikke at slå til fagligt eller i relationen til kollegerne,« siger Pernille Steen Pedersen.

Skam giver stress

De nye dialogværktøjer med overskriften ’En oplyst anerkendelsesrejse’ er resultat af forskningsprojektet ’Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress’ og bygger på Pernille Steen Pedersens forskning i, hvordan skam og moralske konflikter, der opstår i konflikten mellem faglig stolthed og virkelighedens muligheder, kan være forbundet med stressrelateret sygefravær.

»Skam handler om tanken om, hvad andre tænker, og angsten for at blive afsløret i ikke at være gode nok eller dygtige nok,« forklarer hun.

Materialet består af tre hæfter med ny viden om, hvordan stress og skam hænger sammen, dialogkort med spørgsmål og refleksionsøvelser og en spilleplade:

Stress kalder på kollektivt ansvar

I forskningsprojektet har Pernille Steen Pedersen udviklet og testet dialogværktøjerne blandt andet i dagtilbud i Skanderborg for at hjælper ledere og medarbejdere med at arbejde med anerkendelse, relationer og arbejdsfællesskaber på nye måder og derved forebygge stressrelateret sygefravær. Undervejs har hun interviewet kommunale ledere og medarbejdere, blandt andet pædagoger og dagtilbudsledere, der har brugt de nye værktøjer i fællesskab for at modvirke stress.

»Når stress rammer, bliver løsningen ofte individuel – selvom stress er hele arbejdspladsens problem og kalder på et kollektivt ansvar. Og så er systemet i dag først og fremmest gearet til, hvad vi stiller op, når folk ER gået ned med stress,« siger Pernille Steen Pedersen og understreger, at der ikke er nogen lette løsninger, hvis man vil stress til livs.

»Vi skal væk fra snuptagsløsninger. Det kræver, at man på arbejdspladsen sætter fokus på og prioriterer, at dialoger er relevante – og sætter tid af til det,« siger hun.

Hent materialet om stress og skam gratis

Det nye materiale med overskriften ’En oplyst anerkendelsesrejse’ bygger på Pernille Steen Pedersens forskning om skam og moralske konflikter som vigtig årsag til stressrelateret sygefravær.

Forskningsprojektet foregår som et partnerskab mellem Fremfærd, der er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked, herunder BUPL, om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver, CBS og tre kommuner: København, Skanderborg og Rudersdal.

Materialet består af tre hæfter med ny viden om stress og skam, dialogkort og en spilleplade:

Værktøj 1: Det fælles sprog
består af ny viden om, hvordan stress og skam hænger sammen baseret på Pernille Steen Pedersens forskning og forklaret med konkrete eksempler.

Værktøj 2: Øvelser
består af refleksionsøvelser og måder, man bringe den nye viden om stress i spil bl.a. i MUS-samtalen. Det kan også bruges som inspiration til, hvordan leder sammen med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant kan arbejde forebyggende i forhold til stress-sygemeldinger.

Værktøj 3: Dialogkort, spilleplade og vejledning
Består af en række dialogkort og en spilleplade samt en guide, der trin for trin beskriver, hvordan man kan bruge dialogkortene i dagligdagen fx ved et personalemøde.

De kan downloades gratis her

Film og podcast om Pernille Steen Petersens forskning og materialer

Du kan også se en kort film om de nye dialogværktøjer her.

Og du kan lytte til podcasten ’Nyt syn på stress og skam’ hvor Pernille Steen Pedersen fortæller om sin forskning i stress og skam og om udviklingen af de nye dialogværktøjer, der kan styrke arbejdsfællesskabet og forebygge stresssygemeldinger.

Find podcasten her.

Alle materialerne kan også downloades fra temasiden.