En storkonflikt på hele det offentlige arbejdsmarked er rykket et lille skridt nærmere. Forhandlingerne på det kommunale område er nu brudt sammen. Der var for langt mellem parterne på de væsentligste områder, fortæller BUPL’s formand Elisa Bergmann.

Opdateret d. 26. februar 2018

Af: Steffen Hagemann, journalist

Efter sammenbruddet ved statens overenskomstforhandlinger i fredags var det forventet, at også forhandlingerne på det kommunale område ville være frugtesløse. De forventninger blev indfriet mandag aften, hvor det efter et kort møde mellem arbejdsgiverne, Kommunernes Landsforening, KL, og Forhandlingsfællesskabet, som BUPL er en del af, stod klart, at man ikke kunne blive enige om en aftale.

»KL ville ikke levere en ramme, så vi ved, hvad vi har med at gøre økonomisk,« fortæller BUPL’s formand Elisa Bergmann.

KL: Vi vil lægge os op af de private

KL’s topforhandler Michael Ziegler mener dog, at man har spillet klart ud med økonomien:

»Vi har sendt et meget tydeligt signal om, hvor vi ville lægge os, nemlig lige op til det private forlig. Det private forlig gav lige knap syv procent sidste år. Der er vi blevet mødt med modkrav om, at man vil have væsentligt mere end de private. Det er ikke forsvarligt. Vi kan ikke give lønforhøjelser ud over, hvad de private får,« siger han til Børn&Unge.

Elisa Bergmann anerkender, at Michael Ziegler har kaldt lønstigningerne på det private for et fikspunkt.

»Men vi manglede at se, hvad det indebar, og hvornår de forskellige lønstigninger ville komme. Hvis vi skulle se det papir, så skulle vi frafalde andre krav, som vi ikke ville frafalde,« siger Elisa Bergmann.

Samtidig kunne man heller ikke få klarhed over, om de 500 millioner kroner, som KL har krævet til lønstigninger til sosu-assistenter og sygeplejersker skulle tages fra den ramme, fortæller Elisa Bergmann.

»Kommer de 500 millioner ud af den ramme, så er der mindre til os andre. Det handler om, at reallønsforbedringer skal være for os alle. Og det kunne vi ikke se noget konkret på, desværre,« siger Elisa Bergmann.

Michael Ziegler undrer sig også over, at de kommunalt ansatte har villet diskutere de statsansattes spisepause.

»Det har trukket tråde ind hos os – helt unødvendigt. Der er vi i den bizarre situation, at akademikernes spisepause i staten nu er med til at blokere for, at kommunale medarbejdere, herunder pædagoger, nu kan få en overenskomst,« siger han.

Her var der for langt mellem parterne

»Vi blev nødt til at konstatere, at det ikke var muligt at nå hinanden,« siger Elisa Bergmann og peger på, at ud over en ramme, der giver reallønsforbedringer til de offentligt ansatte, kunne KL heller ikke tilbyde noget på tre andre hovedpunkter:

1) Seniordagene, som KL kræver skal følge med pensionsalderen op, mens fagforeningerne vil holde fast i den nuværende aftale, hvor seniordagene kommer, når man fylder 58 år.

2) En sikring af, at frokostpausen er en del af arbejdstiden.

3) At lærerne kan se konturerne til en aftale om deres arbejdstid

»Det var ikke noget, som KL kunne komme med, så det endte med et brag,« siger Elisa Bergmann.

Forligsmanden er klar

Nu styrer parterne så mod Forligsinstitutionen. Her har forligsmand Mette Christensen været fremsynet, så hun har allerede indkaldt alle parter. Første møde er torsdag den 1. marts kl. 14. At forhandlingerne er brudt sammen på statens og kommunernes område, betyder ikke, at der skal strejkes – endnu.

Først skal organisationerne sende strejkevarsel. Det sker for Forhandlingsfællesskabets vedkommende først, når repræsentantskabet har vurderet og godkendt konfliktgrundlaget. Det forventes at ske sidst på ugen. Når strejkevarslet er sendt – og arbejdsgiverne har kvitteret for modtagelsen – går der fire uger, før strejkerne kan begynde. Dog kan forligsmanden udsætte strejkerne i to omgange af 14 dage, hvis hun vurderer, at der er mulighed for at strikke et forlig sammen.

»Det kan betyde, at der kan gå op til to måneder, inden konflikten bryder ud. Men det er også muligt at finde frem til løsninger i det forløb. Hvis de ikke findes, så er storkonflikten en realitet,« siger Elisa Bergmann.

Michael Ziegler lover at lægge sig i selen for at finde en løsning hos forligsmanden.

»Det vil være for ærgerligt, hvis vi skulle ende i strejke på noget, der burde kunne løses,« siger han.

Fagbevægelsen har tænkt sig at koordinere strejkerne og ramme så bredt som muligt, siger BUPL’s formand.

Omvendt har Michael Ziegler, KL’s topforhandler, allerede lovet et modsvar fra arbejdsgiverne:

»Bliver nogle kommuner angrebet på nogle områder, lockouter vi alle medarbejdere på de områder,« sagde han i søndags til dagbladet Jyllands-Posten.