Næsten hver anden stemmeberettigede pædagog stemte om den nye overenskomst for privatansatte pædagoger, og næsten alle stemte ja. Vi har landet en god aftale, siger en tilfreds næstformand i BUPL Birgitte Conradsen.

Udgivet d. 28 juni, 2018

Af: Trine Vinther Larsen (Journalist), Foto: Ulrik Jantzen

Det blev et rungende ja til den nye overenskomst for flere end 2000 BUPL-pædagoger, som er ansat i private daginstitutioner og på frie grundskoler og privatskoler.

Det stod klart, da næsten 50 procent af de stemmeberettigede, privatansatte pædagoger om morgenen den 28. juni 2018 havde afgivet deres stemme, og tæt på 100 procent, der stemte, havde stemt ja: På skoleområdet sagde 97,5 procent privatansatte pædagoger ja, og på 0-6 årsområdet var tallet 99 procent.

Dermed kvitterer medlemmerne for det, som BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen selv kalder en god aftale.

Hun har stået i spidsen for forhandlingerne med organisationerne for private daginstitutioner samt privatskoleforeningerne, og er tilfreds med det endelige overenskomstresultat.

»Jeg er ikke overrasket over, at det bliver et ja, for jeg synes faktisk, vi har landet en god overenskomst. Det har været et meget presset forløb, men det har været et godt forløb på mange måder, og vi har fået et godt resultat og sikret en god lønudvikling og helt klart sikret en reallønsfremgang. Det vigtigste for os ved denne overenskomst har været lønfremgang, og det har vi fået,« siger Birgitte Conradsen.

Følger kommunale og statslige forlig

Overenskomstforhandlingerne for de privatansatte pædagoger begyndte i vinters, men blev sat i venteposition frem til maj, hvor overenskomstforligene på henholdsvis det kommunale og det statslige område blev stemt i hus.

»Vi kan ikke forhandle, før vi kender rammen fra de kommunale og statslige forhandlinger, så vi kom sent i gang, men så er det til gengæld også gået stærkt, og det er gået fint,« siger Birgitte Conradsen.

Lønrammen for privatansatte i 0-6 årsinstitutioner følger dermed den aftalte kommunale, treårige lønramme på 8,1 procent , og lønrammen for privatansatte pædagoger på skoleområdet følger tilsvarende den aftalte statslige ramme.

Lidt ekstra til privatansatte

Ud over den ramme, der er til generelle lønstigninger, har de privatansatte dog fået en smule mere at forhandle løn om ved BUPL’s egne forhandlinger med organisationerne.

Det skyldes, at man på det kommunale og statslige område har mulighed for lokale lønforhandlinger, eksempelvis hvis en ansat med høj anciennitet forlader arbejdspladsen og en ny med lav anciennitet ansættes. Ligesom man har tryghedspuljer og andre puljer.

»Der er på det kommunale og statslige område noget spillerum til lokal løn, og det har vi ikke på det private område, og derfor har vi fået forhandlet os til lidt flere lønmidler til privatansatte ved BUPL’s egne forhandlinger. Eksempelvis har det kommunale område inklusiv ligelønspuljen fået 0,41 procent til egne forhandlinger, og på 0-6 års området på det private område har vi fået 0,78 procent. Vi taler små penge, men det er alligevel en forbedring, så det er jeg faktisk godt tilfreds med at der er givet lige lidt ekstra,« siger Birgitte Conradsen.

Alles seniordage og afdelingsledere på skoler er reddet

Foruden at komme igennem med hovedkravet om mere i løn, lykkedes det BUPL at skyde arbejdsgiverkravet om færre seniordage ned.

Og særligt på skoleområdet fik BUPL også sikret afdelingslederne, som arbejdsgiverne ellers ville have fjernet.

»Der skal fortsat være en afdelingsleder, hvis der er over 30 børn. Det er vi glade for, da god og nærværende ledelse har stor betydning for børn og ansattes daglige trivsel og faglige udvikling,« siger Birgitte Conradsen.

Arbejdsmiljøet er også tilgodeset i forhandlingerne på 0-6 årsområdet, hvor BUPL har fået videreført et projekt, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og ledere kom halvaden dag på et arbejdsmiljøkursus.

»Det har vi haft rigtig gode erfaringer med i den periode, der er gået, så det er godt, at det er videreført. Det er til gavn for hele institutionen,« siger Birgitte Conradsen.

Tætte forhandlinger

Næstformanden oplever hele overenskomstforløbet som et tæt og godt parløb med organisationerne, og mener, at de private forhandlinger her adskiller sig fra de kommunale og statslige ditto.

»Hos os er der ikke trukket de store fronter op i forhandlingerne, for vi er meget tættere på vores modpart. Det er vi både under OK-forhandlingerne, og det er vi også i den mellemliggende periode,« siger Birgitte Conradsen.

Hun har under forhandlingerne med de mange organisationer eller sammenslutninger af organisationer ikke oplevet de store overraskelser.

»Det sker meget sjældent, fordi vi løbende har talt med hinanden om, hvad det er for nogle problemer, vi er stødt på, og som vi skal have løst. Og så får vi overenskomsten tilpasset det, så det er meget mere håndholdt og nemmere at få talt sig frem til noget man kan blive enige om. Det tætte parløb kan både være en fordel og en ulempe, men her oplever jeg det som en fordel,« siger hun.

De privatansattes overenskomst gælder i tre år fra 1. april 2018 til 1. april 2021.

Se forhandlingsresultatet for private daginstitutioner her (pdf).

Se forhandlingsresultatet for frie grundskoler her (pdf).

Sådan blev der stemt om Frie Grundskolers overenskomst

Antal stemmeberettigede: 1226
Antal personer der har stemt: 597
JA-stemmer: 582 = 97,5%
NEJ-stemmer: 15 = 2,5%
Stemmeprocent: 48,7%

Sådan blev der stemt om private daginstitutioners overenskomst

Antal stemmeberettigede: 1004
Antal personer der har stemt: 487
JA-stemmer: 482 = 99%
NEJ-stemmer: 15 = 5,1%
Stemmeprocent: 48,5%

Dem har BUPL forhandlet med – heraf nogle i sammenslutninger

På skoleområdet:
Danmarks Private Skoler
Dansk Friskoleforening
Foreningen af Kristne Friskoler
Foreningen af Tyske Mindretalsskoler (DSSV)

På 0-6 årsområdet:
LDD
Børneringen
FOBU
Accountor
DLO
FDDB
SPIA
DUI Leg og Virke, Aalborg (Er en virksomhedsoverenskomst)