Til dagligt arbejder de 11 pædagoger på Svendborg Heldagsskole, men nu er der som det første sted indgået en lokalaftale, der kan sende dem på job på to døgninstitutioner, der mangler pædagoger på grund af corona-krisen. Det kræver oplæring, specielt i forhold til de mest handicappede børn og unge. Men vi er parate, siger pædagog Malene Foshammer

Udgivet d. 25. marts 2020

Af: Kurt Balle, journalist

I disse corona-tider viser pædagoger landet over stor velvillighed og positiv indstilling til at gøre en indsats, hvor der er behov for det. Men det skal ske på ordentlige og aftalte vilkår, mener formanden for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl, der tirsdag var med til at indgå en lokalaftale mellem tillidsrepræsentanter, kommune og institution.

»Lederen af døgntilbuddene i Svendborg havde akut brug for pædagoger, og de skulle faktisk være mødt op allerede i mandags. Jeg meddelte så, at jævnfør fælleserklæringen med KL skal det ske ud fra en aftale, der sikrer, at pædagogerne er inddraget. På den baggrund lavede vi en aftale om dette specifikke sted, der er det første, hvor pædagogerne bliver flyttet ud af deres komfortzone til noget helt andet,« siger Rikke Hunsdahl.

Aftalen handler om de 11 pædagoger på Svendborg Heldagsskole. Dem er der behov for på Skovsbovej Opholdssted og muligvis også på Tankefuld, der begge er bosteder. Skovsbovej er et døgntilbud for unge med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer eller andre særlige vanskeligheder, mens Tankefuld er et døgntilbud for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

»I første omgang skal pædagogerne have vagter på Skovsbovej, hvor der er behov for nogle aktiviteter for stedets børn og unge. Hvis de også sendes i arbejde på institutionen med de multihandicappede børn og unge, bliver det jo ikke noget med sondemad eller andre sundhedsfaglige ting, pædagogerne skal tage sig af. Det kan derimod være i omsorgsdelen og måske som en ekstra hjælp om natten sammen med en fastansat. Det vigtige er, at vi nu har fået lavet en aftale, hvor placering af pædagoger på andre arbejdsområder skal ske gennem dialog og inddragelse af de tillidsvalgte,« siger Rikke Hunsdahl.

Ifølge aftalen kan pædagogerne flyttes fra den ene institution til den anden med dags varsel, ligesom der åbnes for, at pædagogerne skal arbejde om natten.

Pædagog Malene Foshammer og hendes kollegaer fra Svendborg Heldagsskole vil gerne tage vagter på et bosted : »Ingen af os har sagt fra. Alle har budt ind.« (privatfoto)

Oplæring

Malene Foshammer er pædagog på Svendborg Heldagsskole, og hun er tillidsrepræsentant for de 11 pædagoger på skolen. Lige som sine kolleger skal hun nu være parat til at tage vagter på et bosted.

»Det har jeg det fint med. Faktisk synes jeg, det er værst for de børn, vi skal ud til, for de kender os ikke, og det er børn, der har brug for noget tryghed og struktur. Og den tryghed og struktur kommer vi ind og rusker i. Det er vilkårene, men det er dem, jeg tænker mest på. Nogle af os har arbejdet på døgninstitution før, men det er jo forskelligt fra institution til institution, hvordan man gør tingene. Det er vi jo nødt til at vide noget om, så der kommer noget oplæring. Samtidig har vi jo et godt fagligt fundament. Vi kan ikke umiddelbart gå ind og varetage alt, men vi kommer ikke bare ind til børnene og vælter det hele med 180 i timen. Vi er udmærket klar over, at det her handler om relationer og tryghed og struktur,« siger Malene Foshammer.

Hun og hendes kolleger kender nogle af børnene i forvejen fra heldagsskolen, men det vil være noget helt andet at arbejde med dem hjemme på deres bosted. Og hvad nu, hvis pædagogerne bliver sendt på job i døgntilbuddet Tankefuld, hvor der er tale om børn og unge med vidtgående handicap, både fysisk og psykisk? Her lyder Malene Foshammer en smule mere betænkelig:

»Hvis det er det, der er brug for, er jeg klar. Men her er der tale om en gruppe, jeg aldrig har prøvet at arbejde med før, så her vil behovet for oplæring være større,« siger hun.

Som tillidsrepræsentant er der en række spørgsmål, Malene nu skal have afklaret. Hvad med for eksempel lønkompensation, hvis der skal arbejdes om natten eller i påsken? Samtidig er hun glad for kollegernes opbakning:

»Ingen af os har sagt fra. Alle har budt ind. Der kan være dem, der bliver presset på hjemmefronten, hvis de skal tage aften og nat. Andre siger, at de kan tage det hele, de har bare brug for at få det varslet, så de kan få tingene til at hænge sammen. Men der er ingen, der har sagt, at det her kan de ikke se sig selv i,« siger Malene Foshammer.

Uproblematisk

Fra Svendborg Kommune lyder det, at aftalens ord om dialog ’kommer til at holde hele vejen igennem.’

»Jeg er chef for den afdeling, hvor aftalen blev lavet, og jeg kan se, hvor der potentielt vil komme til at mangle arbejdskraft. Og det er på de to døgninstitutioner,« siger chef for Familie, Børn og Unge i Svendborg Kommune, Sigrid Andersen.

»Her er der allerede blevet meldt positivt tilbage fra så mange pædagoger, at jeg kan se, at det bliver helt uproblematisk. Vi er slet ikke der, hvor vi skal til at beordre nogen til at tage vagter, tværtimod satser vi på frivillighed. Og vi oplever en meget velvillig holdning til at tage en tørn, hvor det er nødvendigt,« siger Sigrid Andersen.

 

Sådan lyder Svendborg-aftalen

TR, FTR og BUPL Fyn bakker op om at planlægge, at pædagoger kan få nye opgaver. Der er konkret tale om, at medarbejdere på CSV Svendborg Heldagsskole kan gøre tjeneste på Skovsbovej Opholdssted eller Tankefuld. Det kan ske med dags varsel og medføre ændrede arbejdstider og steder. Det er aftalt, at fremgangsmåden er dialog, og at medarbejderne selv er indforstået med at varetage nye jobfunktioner.
Hvis det er påkrævet, findes der oplæring sted. Der vil blive taget nødvendige hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed herunder særligt medarbejdere i risikogruppen.

De indgik Svendborg-aftalen

Med til at lave aftalen var leder af Svendborg Heldagsskole, Søren Bay Koch, chef for Familie, Børn og Unge i Svendborg Kommune, Sigrid Andersen, formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl, fællestillidsrepræsentant for kommunens pædagoger, Susanne Gustenhoff og tillidsrepræsentant for pædagogerne på Svendborg Heldagsskole, Malene Foshammer.