Så er BUPL og KL blevet enige om nye overenskomster for pædagoger og ledere. Der er udsigt til reallønsstigninger. Det har været hårde forhandlinger, for KL har afvist alle BUPL’s krav om flere bindinger i overenskomsten, fortæller BUPL-formand Elisa Rimpler.

Udgivet d. 26. februar 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist

Endelig er der en aftale på plads for pædagoger og lederes overenskomst for de næste tre år. Det glædeligste først: Selv i en tid, hvor økonomien er presset af coronapandemien, er det lykkes at forbedre din realløn. Hvis ellers beregningerne holder (og det er usikkert, netop på grund af coronapandemien), stiger pædagoger og andre offentligt ansatte 5,29 procent i løn i løbet af de næste tre år, og fratrukket en forventet inflation på 3,95 procent vil det give en reallønsforbedring på 1,34 procent om tre år.

Aftalen skal sendes til urafstemning blandt BUPL’s medlemmer i løbet af marts måned, før den kan træde endeligt i kraft 1. april – hvis altså der bliver stemt ja til aftalen.

Men det har været en hård kamp at komme dertil. Først trak det ud med at blive enige om de generelle vilkår, som har sikret ovenstående lønfremgang. Og nu er det endelig – efter mere end en uges hårde forhandlinger – lykkes BUPL og Kommunernes Landsforening, KL, at blive enige om de specielle krav for BUPL’s overenskomst, og man har aftalt en udmøntning, af de 0,5 procent, som blev lagt til organisationernes forhandlinger.

KL sagde nej til bindinger

Det svære har ikke så meget været at blive enige om, hvordan de 0,5 procent, som skulle udmøntes af BUPL og KL, skulle fordeles (se nedenfor). Det svære har været at blive enige om de ting, som ikke specifikt handler om løn.

BUPL mødte nemlig op med blandt andet krav om at få en aftale om tid til planlægning, udvikling, refleksion og evaluering, ligesom man også ville have ret til efter- og videreuddannelse.

Det var et direkte no-go fra arbejdsgiverne i KL, fortæller BUPL’s formand Elisa Rimpler:

”KL har været meget faste i kødet på, at de ting, vi kunne forhandle os frem til i de specielle forhandlinger, ikke måtte give kommunerne flere bindinger, end der er i forvejen. Kommunerne ønsker mere frihed til at man kan beslutte lokale løsninger, mere fleksibilitet og færre regler. Vi har omvendt brug for, at der bliver mere retning, mere ’skal’,” siger hun.

”Så tror jeg, enhver godt se, at det er hamrende svært at nå til enighed. Det har været en rigtig, rigtig hård omgang,” tilføjer hun.

Kommuner bliver forpligtet til samarbejde

For BUPL har det været vigtigt, at overenskomsten giver pædagoger mulighed for at løfte det pædagogiske arbejde bedst muligt, og at pædagoger kan dygtiggøre sig og har lyst til at blive mange år i faget, fortæller Elisa Rimpler. Men KL sagde klart nej til, at det skulle blive til overenskomstparagraffer.

”Til gengæld har vi gjort alt, hvad vi kan for at få det ved siden af på en måde, der forpligter kommunerne til et samarbejde om fagligheden,” siger Elisa Rimpler.

Det har udmøntet sig i en ramme for, hvordan KL og BUPL skal samarbejde om udviklingen af det pædagogiske arbejde, der blandt andet handler om fire konkrete samarbejdsprojekter med følgende overskrifter:

 • Pædagogfaglig ledelse i dagtilbud
 • Pædagogers kompetenceudvikling
 • Udvikling af fritids- og klubtilbud
 • Faglig udvikling – veje til karriere, fastholdelse og rekruttering
BUPL: Stem ja

BUPL’s formand Elisa Rimpler og hovedbestyrelsen vil anbefale BUPL’s medlemmer at stemme ja til det resultat, der foreligger.

”Selv midt i en krise og en coronapandemi har vi fået en reallønsfremgang. Og vi har fået nogle gode tilkendegivelser om et vigtigt samarbejde. Vi har udnyttet hver en krone og trukket den så langt, som vi overhovedet kunne. Og vi har fået det ud af det, vi kunne. Det er alt i alt en aftale, jeg kan anbefale et ja til,” siger hun.

 

Her er din overenskomst

Generelle lønstigninger:

5,02 procent over tre år + 0,27 procent i forventet udmøntning af reguleringsordning, i alt 5,29 procent. Reguleringsordningen sikrer en parallel lønudvikling mellem offentligt og privat ansatte.

Det betyder det omsat til lønkroner:

 • Pædagoger får en gennemsnitsløn på 30.600 kroner om måneden (uden pension og genetillæg). Om tre år er den vokset til 32.400 kroner (incl. organisations- og ligelønspulje).
 • Ledere går fra en gennemsnitsløn på 40.500 til 42.650 kroner om tre år. Derudover får ledere 0,6 procent, som de kan vælge at få enten som løn eller pension.
 • PFF’ere går fra en gennemsnitsløn på 34.100 til 36.100 kroner om tre år.
 • Særlige stillinger går fra en gennemsnitsløn på 30.400 til 32.150 kroner om tre år.

Derudover forbedres pensionen for pædagoger fra 14,37 til 14,42 procent.

Særlige aftaler – i runde tal

 • Klubpædagoger, der arbejder mere end 500 timer året efter kl. 17 får et tillæg på 8.000 kroner om året.
 • Klubassistenter på løntrin 17-21 får et tillæg på 900 kroner årligt.
 • Studerende får 400 kroner ekstra om måneden plus den generelle lønstigning.

Sådan foregår urafstemningen

Forhandlingsfællesskabet og KL er enige om en ny overenskomst. Det betyder, at medlemmerne af de enkelte organisationer nu skal stemme om forliget. Her er tidsplan for urafstemningen:

Fredag den 12. marts
BUPL sætter urafstemningen i gang. Medlemmer modtager en mail med link til afstemningen.

Mandag den 29. marts
Urafstemningen slutter.