Der var 0,43 procent at forhandle om. For almindelige pædagoger giver det lidt ekstra i løn. Ledere får højere pension. »Medlemmerne har generelt peget på mere i løn som vigtigst, så det gik vi efter,« siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

Udgivet d. 7. maj 2018

Af: Steffen Hagemann, journalist

Så er der ikke mere at forhandle om ved overenskomsterne i denne omgang. Nu er BUPL og Kommunernes Landsforening, KL, nemlig blevet enige om, hvordan de 0,35 procent af rammen på 8,1 procent og BUPL’s andel i ligelønspuljen, svarende til 0.08 procent, skal bruges. Og almindelige pædagoger kan se frem til at lønnen får endnu et nøk opad.

Alle pædagoguddannede får nemlig et grundlønstillæg på knap 1.600 kroner om året.

»Vi får et lille tillæg, som i sig selv ikke gør så meget, men som skal ses sammen med de generelle lønforbedringer. På den måde er det samlet noget, man kan se og mærke, så man kan købe lidt mere om tre år, end man kan i dag,« siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

De generelle lønforbedringer er aftalt til 6,82 procent over de næste tre år, næsten to procent over den forventede inflation i samme tidsrum, så der bliver reallønsfremgang til alle.

Vi måtte igen kæmpe fra hus til hus

Elisa Bergmann glæder sig over, at det for det store flertal af pædagoger blev til lidt mere i løn, for KL ville hellere have brugt pengene på at forbedre pensionen.

»Medlemmerne har generelt peget på mere i løn som vigtigst, så det gik vi efter. Men det var en kamp at få løn på dagsordenen, selv i det små har vi måtte kæmpe fra hus til hus for bare at få noget af det hjem, som vi gerne vil have. KL har været rigtig svære at danse med, også på det område,« siger Elisa Bergmann.

Kun på lederoverenskomsten bliver alle pengene brugt til pension, så ledernes pension går fra 16,02 til 16,44 procent. Men lederne har selv ønsket pensionsforbedringerne, påpeger Elisa Bergmann.

Lige vilkår for lejrskole

Ud over løn og forbedringer blev parterne også enige om at bruge penge på at forbedre skolepædagogernes regler for deltagelse i lejrskole, så de fremover svarer til lærernes.

»Vi synes, det er vigtigt, at skolepædagoger har de samme vilkår som deres lærerkollegaer, så derfor har vi brugt nogle penge på den forbedring. Når man arbejder på samme arbejdsplads, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at vi på sigt kan harmonisere vilkårene, så man ikke oplever nogen kæmpestore uretfærdigheder – ud over at lønnen er uretfærdig,« tilføjer Elisa Bergmann.

Hun understreger, at ligelønspuljen skal følges op med andre initiativer såvel politisk som ved kommmende overenskomstforhandlinger.

Det giver overenskomsten

Generelle forbedringer:

  • Lønstigninger på 6,82 procent til alle over tre år.

Særligt for BUPL:

Pædagogoverenskomsten:

  • Et grundlønstillæg til alle pædagoguddannede på knap 1.600 kroner om året.
  • Ikke-pædagoguddannede omfattes af en kroneforhøjelse af løntrinnene 11 – 19 / lavtlønsprojektet (knap 400 kroner om året på alle løntrin).
  • Reglerne for deltagelse i lejerskoler (skolepædagoger) ændres så de bliver identiske med de regler der gælder for lærerne.

Lederoverenskomsten:

  • Pensionsbidraget forhøjes fra 16,02 til 16,44 procent.

Særlige stillinger:

  • I overenskomsten for pædagoger, der ansættes i særlige stillinger, får alle et grundlønstillæg på i runde tal 1.600 kroner om året, hvor resten af midlerne benyttes til at forhøje pensionsbidraget fra 15,40 til 15,42 procent.
  • I overenskomsten for pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område forhøjes grundlønstillægget fra knap 5.500 kroner om året til ca. 6.700 om året. De resterende midler benyttes til at forhøje pensionsbidraget fra 14,97 til 15,01 procent.

Studerende:

  • De studerendes løn forhøjes med 0,35 procent. For de studerende er der fundet en løsning sammen med de øvrige pædagogiske organisationer, så studerende, der på grund af et handicap er på nedsat tid, fremover får fuld løn uanset, deres evt. nedsatte timetal.