Det er blevet sværere at besætte stillinger med pædagogfaglige ledere, fortæller kommunale chefer. En tendens, som Lederforeningen i BUPL bekræfter. Det skyldes blandt andet, at den oplagte øvebane som souschef er forsvundet mange steder.

Opdateret d. 15. marts 2021

Af: Mikkel Kamp, journalist / Foto: Colourbox,

Færre ansøgninger og flere genopslag. Det er blevet sværere at rekruttere pædagogfaglige ledere, fortæller forvaltningschefer i landets største kommuner.

Problemet er størst i København.

»Det gælder for hele byen. I offentligheden er der mest fokus på, at der er mangel på pædagoger, men i København er det mindst lige så svært at rekruttere pædagogiske ledere. Det er en kæmpestor udfordring. Dygtige ledere er ligesom dygtige pædagoger en forudsætning for, at vi kan skabe høj kvalitet i vores daginstitutioner,« siger Tobias Stax, der er administrerende direktør i Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning.

I Aarhus er udfordringerne mindre, men de vokser.

»Vi har ansøgere til stillingerne, men knap så mange som før. Derfor skal vi ind imellem lægge os mere i selen og lave genopslag for at få besat et lederjob med den rette kandidat,« forklarer Lisbeth Schmidt Andersen, som er børn- og ungechef i Aarhus Kommune.

Samme tendens viser sig i Aalborg.

»Vi er en seminarieby, og derfor har vi som udgangspunkt lettere ved at rekruttere end omegnskommunerne, men gennem de seneste fem-syv år er antallet af ansøgere faldet,« fortæller Lars Søndergaard Lynghøj, der er områdechef for dagtilbud i den nordøstlige del af Aalborg Kommune.

Større krav til ledere

Behovet for ledere i København er blandt andet steget, fordi byen vokser, forklarer Tobias Stax fra København.

Der kommer flere børn, og derfor bliver der konstant bygget nye institutioner.

Men selv uden stigende børnetal ville der mangle pædagogfaglige ledere.

»Det skyldes, at der bliver stillet større og større krav til velfærdsledere, også af dagtilbud. Man er gået fra pasning til, at det i dag handler om dannelse og læring, og forventningerne fra både politikere, forældre og interesseorganisationer vokser hele tiden,« siger han.

Øvebanen er væk

Rekrutteringen er også blevet sværere, fordi de fleste souschefstillinger er fjernet. Dermed er et vigtigt led i leder-fødekæden forsvundet, vurderer Lars Søndergaard Lynghøj fra Aalborg.

»Det var den naturlige prøvebane i forhold til at blive leder, men den har vi ikke længere, så vi er nødt til at gøre det på andre måder,« siger han.

Eva Munck Immertreu, formand for lederforeningen i BUPL, er enig i, at det drastiske fald i souschefer er en væsentlig del af problemet. Hele tre ud af fire stillinger som souschef er nedlagt gennem de seneste ti år, påpeger hun.

»Vi mangler øvebaner i de fleste kommuner. Man kan ikke længere snuse lidt til ledelse, sådan som man kunne som souschef. Det er svært at få erfaring, inden man tiltræder jobbet som leder,« siger hun og opfordrer til at genindføre ’øvebanen’.

Plejer talenterne

Forvaltningscheferne peger på de kommunale førlederforløb, som skal afklare potentielle ledere og klæde dem på til opgaven.

»Man skal gøre noget aktivt for at pleje talentudviklingen og sikre, at potentielle ledere kender til mulighederne i kommunen. Det gør vi blandt andet gennem et trainee-forløb,« fortæller børn- og ungechef Lisbeth Schmidt Andersen fra Aarhus Kommune.

Eva Munck Immertreu anerkender, at flere kommuner har gode erfaringer med før-lederkurser.

Kurserne har dog også ulemper, mener hun.

»De skal ofte ses i en meget lokal kontekst, så man bliver klædt bedre på til at blive leder i netop den kommune, man arbejder i. Samtidig har kommunerne ikke nødvendigvis en stilling klar til de pædagoger, der har taget lederkurser. De har ofte karakter af afklaring i forhold til, om man overhovedet vil være leder,« siger hun.

Læs også guiden ’Spot en lederspire: Og få spiren til gro med førlederforløb’

Souscheferne forsvinder

Så mange stillinger som pædagogfaglig souschef- og afdelingsleder er forsvundet siden 2010:

Souschef-/afdelingslederstillinger på skole- og fritidstilbudsområdet: 79 procent
Souschef-/afdelingslederstillinger på dagtilbudsområdet:                   76 procent

Kilde: KRL, 2020 (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)

Lyt til podcast om rekruttering af ledere
Kender du en pædagog, der kunne blive leder, men måske er usikker på opgavens omfang? Eller som ikke ved, hvordan han eller hun kommer videre? Så kan du sende ham eller hende denne podcastserie i tre afsnit, hvor man kan lytte til erfaringerne fra et lederrekrutteringsprojekt, som BUPL og Kommunernes Landsforening hørt gennemført.

Hør ny podcast: Har du en leder i maven?